Nauka

Maj
13

Wystąpienie we Lwowie

W dniach 18-19 maja b.r. podczas konferencji „Biblioteka uniwersytecka jako obszar komunikacji społecznej”, organizowanej we Lwowie przez Ministerstwo Oświaty i Nauki Ukrainy, Lwowski Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franki oraz Kijowski Narodowy Uniwersytet im. Tarasa Szewczenki, prorektor PWSZ prof. Krzysztof Walczak wygłosi referat pt. „Rosyjskie księgozbiory kaliskich gimnazjów jako przykład kolekcji Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu”.

Przezmkaluza | Nauka
SZCZEGÓŁY
Maj
13

Współpraca z uczelnią
w Bułgarii

11 maja b.r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu odbyło się spotkanie prorektora prof. Krzysztofa Walczaka z profesorem Krasimirem Sziszmanowem z Akademii Ekonomicznej  w Swisztowie (Bułgaria), redaktorem naczelnym czasopisma „Business Management Journal”. Podczas spotkania, w którym uczestniczyli również dziekani Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych naszej uczelni, omawiano zasady współpracy, w tym możliwości publikacji […]

Przezmkaluza | Nauka
SZCZEGÓŁY
Maj
12
Maj
12
Maj
11

Konferencja BEZPIECZEŃSTWO I RATOWNICTWO WODNE, LĄDOWE, POWIETRZNE

W dniach 11-12 maja 2017 roku, w gmachu PWSZ w Kaliszu, odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. BEZPIECZEŃSTWO I RATOWNICTWO WODNE, LĄDOWE I POWIETRZNE. Organizatorami byli: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, Ratownictwo Wodne Rzeczpospolitej Zarząd […]

Przezmkaluza | Nauka
SZCZEGÓŁY
Maj
11

Profilaktyka dla seniorów – zapowiedź

W dniu 19 maja organizujemy wspólnie z władzami miasta Kalisza konferencję dla mieszkańców pt.: Profilaktyka dla seniorów. Wykłady wygłoszą: prof. Zbigniew Nawrat Polskie drogi do serca, prof. Petr Lauda Nanomedycyna – nanoryzyko, prof. Stanisław Mitura Polski szlak diamentowy, prof. Magdalena Pisarska – Krawczyk Opinia mózgu. Aula Collegium Novum, ul. Nowy Świat 4a

Przezmkaluza | Nauka
SZCZEGÓŁY
Kwi
28

O działalności firm rodzinnych

W środę 26  kwietnia 2017 roku w Auli Collegium Novum Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu odbyła się konferencja pt.; „ Działalność firm rodzinnych – dylematy i perspektywy”. Współorganizatorami konferencji byli: Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych PWSZ im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski w Poznaniu, […]

Przezmkaluza | Nauka
SZCZEGÓŁY
Kwi
28

Otwarcie pracowni rachunkowości

Podczas konferencji „Działalność form rodzinnych – dylematy i perspektywy”, która odbyła się 26 kwietnia 2017 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu została otwarta pracownia rachunkowości (sala 20, budynek Rektoratu)  pod patronatem profesora dr. hab. Wiktora Gabrusewicza. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonał profesor dr hab. Wiktor Gabrusewicz oraz Dziekan Wydziału Nauk […]

Przezmkaluza | Nauka
SZCZEGÓŁY
Kwi
26

Konferencja naukowa
z cyklu „Prakseologia w zarządzaniu i dowodzeniu”

W czwartek 20 kwietnia na Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych PWSZ w Kaliszu odbyła się konferencja naukowa z cyklu „Prakseologia w zarządzaniu i dowodzeniu” zatytułowana „Ekonomiczność w zarządzaniu i dowodzeniu”.

Przezmkaluza | Nauka
SZCZEGÓŁY
Kwi
21

Uroczyste otwarcie Laboratorium Zautomatyzowanych Systemów Zarządzania Kryzysowego

20 kwietnia 2017 roku  Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych doc. dr Jan Frąszczak, Prezes TELDAT dr inż. Henryk Kruszyński oraz Prezes CMGI dr inż. Andrzej Wisz dokonali uroczystego otwarcia Laboratorium Zautomatyzowanych Systemów Zarządzania Kryzysowego. Wydarzenie to bezpośrednio poprzedziło rozpoczęcie międzynarodowej konferencji „Prakseologia w zarządzaniu i dowodzeniu 2017”. Nowo otwarte laboratorium to pierwsza tego rodzaju […]

Przezmkaluza | Nauka
SZCZEGÓŁY