Nauka

Kwi
28

Otwarcie pracowni rachunkowości

Podczas konferencji „Działalność form rodzinnych – dylematy i perspektywy”, która odbyła się 26 kwietnia 2017 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu została otwarta pracownia rachunkowości (sala 20, budynek Rektoratu)  pod patronatem profesora dr. hab. Wiktora Gabrusewicza. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonał profesor dr hab. Wiktor Gabrusewicz oraz Dziekan Wydziału Nauk […]

Przezmkaluza | Nauka
SZCZEGÓŁY
Kwi
26

Konferencja naukowa
z cyklu „Prakseologia w zarządzaniu i dowodzeniu”

W czwartek 20 kwietnia na Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych PWSZ w Kaliszu odbyła się konferencja naukowa z cyklu „Prakseologia w zarządzaniu i dowodzeniu” zatytułowana „Ekonomiczność w zarządzaniu i dowodzeniu”.

Przezmkaluza | Nauka
SZCZEGÓŁY
Kwi
21

Uroczyste otwarcie Laboratorium Zautomatyzowanych Systemów Zarządzania Kryzysowego

20 kwietnia 2017 roku  Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych doc. dr Jan Frąszczak, Prezes TELDAT dr inż. Henryk Kruszyński oraz Prezes CMGI dr inż. Andrzej Wisz dokonali uroczystego otwarcia Laboratorium Zautomatyzowanych Systemów Zarządzania Kryzysowego. Wydarzenie to bezpośrednio poprzedziło rozpoczęcie międzynarodowej konferencji „Prakseologia w zarządzaniu i dowodzeniu 2017”. Nowo otwarte laboratorium to pierwsza tego rodzaju […]

Przezmkaluza | Nauka
SZCZEGÓŁY
Kwi
21

Spotkanie Koła Naukowego Lokalna Samorządność

Studenci z Koła Naukowego Lokalna Samorządność gościli w murach PWSZ kierownika Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego pana Dominika Kałużnego. Spotkanie to prowadziła magister Kamila Majewska i było ono okazją do przybliżenia im zadań tej jednostki. Pozwoliło porównać teorię z praktyką i pokazać właśnie od strony praktycznej, jak miasto przygotowywało się do działania na wypadek wystąpienia ognisk […]

Przezmkaluza | Nauka
SZCZEGÓŁY
Kwi
12

V Seminarium Naukowe „Odkrywamy Naukę”

V SEMINARIUM NAUKOWE DLA STUDENTÓW WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH  Z CYKLU „ODKRYWAMY NAUKĘ” P.T. „BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO”   10 kwietnia 2017 roku, z inicjatywy Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, odbyło się po raz piąty Seminarium Naukowe dla Studentów z cyklu „Odkrywamy Naukę”. Jednakże po raz pierwszy […]

Przezmkaluza | Nauka
SZCZEGÓŁY
Kwi
11

Wykład „Przestępczość gospodarcza a działalność audytorska”

W dniu 2 kwietnia 2017 roku przeprowadził zajęcia ze słuchaczami studiów podyplomowych ” Audyt i kontrola wewnętrzna pan mgr Marek Dyjasz – były dyrektor biura kryminalnego Komendy Głównej Policji. „Przestępczość gospodarcza a działalność audytorska” – to temat wykładu, który przewidziany został w programie studiów podyplomowych. Wraz ze słuchaczami tegorocznej edycji studiów podyplomowych w wykładzie wzięli […]

Przezmkaluza | Nauka
SZCZEGÓŁY
Kwi
03

Wykład otwarty profesora P. Wilczka – Bioinżynieria protez serca

Profesor Piotr Wilczek z wykształcenia jest biologiem, jednak od początku pracy zawodowej związany jest z medycyną, a zwłaszcza z kardiochirurgią, kardiologią oraz transplantologią.

Przezmkaluza | Nauka
SZCZEGÓŁY
Kwi
03

Komitet Rewitalizacji Miasta Kalisza zagościł w PWSZ

W poniedziałek, 3 kwietnia, odbył się wykład, który dla studentów specjalności Administracja i zarządzanie publiczne przeprowadziła inż. Sylwia Antoszczyk, młodszy inspektor nadzoru budowlanego w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kalisza.  Studenci, podczas konwersatorium z zarządzania nieruchomościami, zapoznali się z obowiązkami zarządcy nieruchomości, zasadami przeprowadzania obowiązkowych okresowych przeglądów stanu technicznego budynków. Teoria została zobrazowana przykładem zabytkowego […]

Przezmkaluza | Nauka
SZCZEGÓŁY
Mar
31

Rozpoczęcie zajęć w programie prewencyjnym „Bezpieczna kobieta”

20 marca 2017 roku, o godzinie 18.00, z inicjatywy Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu, Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa przy Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu oraz Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu – rozpoczęła […]

Przezmkaluza | Nauka
SZCZEGÓŁY
Mar
31

Szkoła Doskonalenia Techniki Jazdy

18 marca 2017 roku, na terenie WORD Kalisz odbyły się po raz kolejny zajęcia Szkoły Doskonalenia Techniki Jazdy, w której udział wzięło 31 studentów Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu. Warunkiem uczestnictwa w nieodpłatnym szkoleniu było posiadanie prawa jazdy kategorii B lub AB.

Przezmkaluza | Nauka
SZCZEGÓŁY