Nauka

Gru
02

VI Międzyuczelniana Konferencja Studenckich Kół Naukowych i Studiów Doktoranckich

1.12.2016 r. w Centrum Dydaktycznym Badań Kół Zębatych PWSZ odbyła się dwudniowa VI Międzyuczelniana Konferencja Studenckich Kół Naukowych i Studiów Doktoranckich poświęcona Inżynierii wytwarzania. 

PrzezRenata Cicharska | Nauka . Wydarzenia
SZCZEGÓŁY
Gru
01

Konferencja dydaktyczna „Edukacja zawodowa przyszłością młodego człowieka”

30 listopada 2016 roku w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu odbyła się już piąta konferencja dydaktyczna z cyklu „Edukacja zawodowa przyszłością młodego człowieka”. 

PrzezRenata Cicharska | Nauka . Wydarzenia
SZCZEGÓŁY
Gru
01

Spotkanie z Zarządzaniem

30 listopada 2016 roku, na zaproszenie Dziekana Wydziału Zarządzania, gościli w Naszej Uczelni uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kaliszu. Wzięli oni udział w specjalnie dla nich przygotowanych zajęciach. 

PrzezRenata Cicharska | Nauka . Wydarzenia
SZCZEGÓŁY
Lis
30

QUALITY & LOGISTICS 2016

XIX Międzynarodowa Konferencja Naukowa na temat „Jakości i logistyki w procesach zarządzania organizacją w gospodarce sieciowej QUALITY & LOGISTICS 2016” zorganizowana została przez Katedrę Zarządzania Jakością i Wiedzą Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, a odbyła się w dniach od 25 do 27 listopada 2016 roku w Kazimierzu Dolnym.

PrzezRenata Cicharska | Nauka . Wydarzenia
SZCZEGÓŁY
Lis
19

Kolejny rok studiów podyplomowych

W auli im. prof. zw. dr. hab. Czesława Glinkowskiego uroczyście zainaugurowano nowy rok akademicki na studiach podyplomowych, realizowanych przez Wydział Zarządzania PWSZ w Kaliszu. W tym roku uruchomiono cztery kierunki studiów podyplomowych: Kadry i płace w prawie i praktyce; Kadry oraz BHP; Audyt i kontrola wewnętrzna oraz Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw. Inauguracyjny wykład pt. ,,Wynagrodzenia […]

PrzezRenata Cicharska | Nauka . Wydarzenia
SZCZEGÓŁY
Lis
16

Naukowcy z PWSZ o kardio-inplantach

Przedstawiciele PWSZ w Kaliszu – dziekan Wydziału Politechnicznego, dr. hab. inż. Karol Prałat i dr inż. Michał Pośpiech wzięli udział w IV Międzynarodowej Konferencji Nanotechnologii w Medycynie i X Międzynarodowym Forum Technologii Innowacyjnych w Medycynie, które odbyły się w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Podczas sesji poświęconej sercu, dr Michał Pośpiech wygłosił przygotowany wspólnie z  rektor […]

PrzezRenata Cicharska | Nauka . Wydarzenia
SZCZEGÓŁY
Lis
14

ZUS partnerem PWSZ

Kaliska PWSZ zawarła umowę o współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Umowę podpisali rektor uczelni, prof. dr hab. n. med. Magdalena Pisarska – Krawczyk i członek Zarządu ZUS, Marcin Wojewódka. Podstawowym celem zawartego porozumienia jest partnerstwo obu instytucji w zakresie działalności dydaktycznej, badawczej i naukowej, a także realizacja wspólnych projektów edukacyjnych z zakresu ubezpieczeń społecznych.

PrzezRenata Cicharska | Nauka . Wydarzenia
SZCZEGÓŁY
Lis
12

Z Uzbekistananu do Kalisza

Z propozycją nawiązania współpracy międzyuczelnianej przyjechała do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu  prof.  Saida Abdullaeva z Namangan Engineering Pedagogical Institute w Uzbekistanie. O możliwościach i zakresie przyszłej współpracy rozmawiano podczas spotkania z udziałem rektor kaliskiej PWSZ, prof. dr hab. n. med. Magdaleny Pisarskiej-Krawczyk,  prorektora ds. badań i współpracy z zagranicą […]

PrzezRenata Cicharska | Nauka . Wydarzenia
SZCZEGÓŁY
Lis
02

Kaliska uczelnia innowacyjną placówką naukową

Po raz już trzeci z rzędu (2014, 2015 i  2016 r.) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu została laureatem Polskiej Nagrody Innowacyjności. Honorową statuetkę odebrała J.M. Rektor kaliskiej PWSZ, prof. dr. hab. n. med. Magdalena Pisarska-Krawczyk podczas Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości, który w dniach 27-28 października obradował w Lublinie.

PrzezRenata Cicharska | Nauka . Wydarzenia
SZCZEGÓŁY
Paź
24

UTW zainaugurowało kolejny rok

Wykładem pt. ”Życie w rytm zegara biologicznego”,  prof. dr hab. med. Wojciech Cichy, kierownik I Katedry Pediatrii  Kliniki Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu rozpoczął jedenasty rok akademicki kaliskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W grono akademickie uroczyście przyjęto także kilka nowych studentek, których immatrykulacji dokonała pani Rektor prof. nadzw. dr hab. n. med. Magdalena Pisarska-Krawczyk. 

PrzezRenata Cicharska | Nauka . Wydarzenia
SZCZEGÓŁY