Nauka

Asertywność w ochronie

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej – Oddział Regionalny w Poznaniu zorganizowało w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu kolejne dwa szkolenia z zakresu komunikacji interpersonalnej z elementami asertywności w sytuacjach ekstremalnych. Tym razem szkolenia adresowane były do pracowników ochrony fizycznej osób i mienia zatrudnionych w Spółdzielni „Prosna” w Kaliszu.   

Przezmkaluza | Nauka
SZCZEGÓŁY

W Kaliszu powstaje Centrum Doskonałości Badań Kół Zębatych

Z władzami Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej spotkał się w tym celu wiceprezydent Kalisza Daniel Sztandera oraz szef zarejestrowanego w końcu ubiegłego roku kaliskiego klastra lotniczego Bogdan Zmyślony. Dyskutowano o możliwościach pozyskania funduszy na budowę Centrum Doskonałości Badań Kół Zębatych – placówki naukowo-badawczej, mającej wspomagać rozwój czterech miejscowych zakładów lotniczych: Pratt & Whitney Kalisz, WSK PZL-Kalisz, […]

Przezmkaluza | Nauka
SZCZEGÓŁY

Dzieci absolwentami politechniki

W pilotażowej edycji programu uczestniczyło 26 uczniów klasy czwartej i piątej Szkoły Podstawowej nr 1 w Kaliszu. W trwającym jeden semestr cyklu kształcenia mali żacy zdążyli zgłębić tajniki matematyki, chemii, mikrobiologii, języka angielskiego, informatyki, multimediów, a nawet telewizji. Teraz przyszedł czas na podsumowanie ich półrocznej pracy. Wprawdzie ominęły ich egzaminy, lecz absolutorium odbyło się w […]

Przezmkaluza | Nauka
SZCZEGÓŁY

Konferencja dla ratowników

Konferencja dotyczyła postępowania w ostrych krwawieniach w aspekcie hemostazy i płynoterapii w stanach zagrożenia życia. Lekarze z warszawskiej fundacji na rzecz leczenia ciężkich krwotoków mówili o kontekście klinicznym współczesnej teorii hemostazy, kontrolowanej resuscytacji ciężkiego krwotoku i analizie wyników laboratoryjnych układu hemostazy. Specjalistyczna tematyka spotkania zainteresowała nie tylko lekarzy, bo na konferencję przybyło także wielu ratowników […]

Przezmkaluza | Nauka
SZCZEGÓŁY

Matematyka na wesoło i… słodko

Wykład dr. Prałata poświęcony był kombinatoryce w grach. Mali słuchacze mogli dowiedzieć się jakie reguły matematyczne rządzą najbardziej znanymi grami, a także poznać te mniej popularne. Każdy mógł spróbować swoich sił i przy tablicy zmierzyć się z wykładowcą w grze w kółko i krzyżyk czy domino. Na koniec zajęć czekała dzieci słodka niespodzianka – dr […]

Przezmkaluza | Nauka
SZCZEGÓŁY

Naukowcy i studenci w trosce o jakość usług KLA

Badania zostaną przeprowadzne na grupie tysiąca osób – zarówno pasażerów Kaliskich Linii Autobusowych, jak i tych, którzy z usług przewoźnika dotąd nie korzystali. Ankietę przygotowali pracownicy naukowo-dydaktyczni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu. Także oni, na podstawie danych zebranych przez studentów-ankieterów, opracują wyniki badań. Projekt ma służyć podnoszeniu jakości usług świadczonych przez KLA.

Przezmkaluza | Nauka
SZCZEGÓŁY

Kto ratuje najlepiej

W zawodach wzięło udział 21 ekip ratowników medycznych i strażaków z Sieradza, Opola, Wieruszowa, Gostynia, Ostrzeszowa, Krotoszyna, Pleszewa, Blizanowa, Koźminka, Iwanowic, Pólka, Tykadłowa, Opatówka, Dobrzeca, Ostrowa Wlkp. – Poziom zawodów jest coraz wyższy, cieszymy się, że udało nam się zorganizować wspólne zawody dla ratowników i strażaków. Każda z tych grup – ratownicy medyczni i strażacy, […]

Przezmkaluza | Nauka
SZCZEGÓŁY

Seniorzy chcą dalej studiować

Zakończył się czwarty rok akademicki w Uniwersytecie Trzeciego Wieku „Calisia”. Studenci-seniorzy wysłuchali ostatniego wykładu i odebrali pamiątkowe dyplomy. Na uroczystość przybyli słuchacze UTW i ich goście – władze Miasta w osobach Przewodniczącej Rady Miejskiej Adeli Przybył i Prezydenta Miasta Kalisza dr. inż. Janusza Pęcherza oraz Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w […]

Przezmkaluza | Nauka
SZCZEGÓŁY

O korzyściach dla polskich studentów

Na temat budowania programów kształcenia w oparciu o Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów mówił w kaliskiej PWSZ Ekspert Boloński prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk. Seminarium Bolońskie pt. „Budowanie programów kształcenia według założónych efektów kształcenia z uwzględnieniem Krajowych Ram Kwalifikacji i z wykorzystaniem Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS)” dotyczyło kilku zagdanień. We […]

Przezmkaluza | Nauka
SZCZEGÓŁY

O bezpieczeństwie na praktykach

Spotkanie studentów z przedstawicielami Państwowej Inspekcji Pracy zorganizowali opiekunowie praktyk w Instytucie Politechnicznym kaliskiej PWSZ.   Podczas szkolenia zatytułowanego „Bezpieczne praktyki” można było zdobyć wiedzę na temat prawa pracy, obowiązków pracodawcy wobec praktykanta, a także zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Biorąc pod uwagę statystyki wypadków wśród praktykantów i stażystów, szkolenia takie powinny stać się elementem […]

Przezmkaluza | Nauka
SZCZEGÓŁY