Nauka

Międzynarodowe wykłady

Umiędzynarodowienie studiów to w dobie postępującej globalizacji niezwykle ważny składnik jakości kształcenia. Władze kaliskiej uczelni dbają, by studentom zapewniony był jak najszerszy kontakt z zagranicznymi naukowcami.     Z okazji międzynarodowej konferencji samorządowej oraz wizyty delegacji z Niżegorodskiego Państwowego Instytutu Inżynieryjno-Ekonomicznego można mówić o odbywającym się w ostatnich dniach w kaliskiej PWSZ cyklu zagranicznych wykładów. […]

Przezmkaluza | Nauka
SZCZEGÓŁY

Politechnika Dziecięca i Uniwersytet dla Rodziców

Politechnika Dziecięca to najnowszy program edukacyjny kaliskiej PWSZ. Realizowany we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 1 pozwala uczniom klas początkowych uczestniczyć w specjalnie dla nich organizowanych zajęciach z zakresu techniki i nauk przyrodniczych. Pierwsze dwa spotkania poświęcone były informatyce i multimediom, a dziś przyszedł czas na mikrobiologię i chemię. Przy pomocy mikroskopów najmłodsi odkrywali niewidoczny […]

Przezmkaluza | Nauka
SZCZEGÓŁY

Program VI Samorządowej Konferencji Naukowej

PROGRAM KONFERENCJI 22 kwietnia 2010 roku – dzień pierwszy – godzina 10:00 Obrady odbywają się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Prezydenta St. Wojciechowskiego w Kaliszu – Collegium Oecologicum, ul. Poznańska 201   Otwarcie konferencji i powitanie gości Andrzej Rogowski Prezes Stowarzyszenia „Samorządny Kalisz” prof. zw dr inż. Jan Chajda Rektor PWSZ im. Prezydenta St. […]

Przezmkaluza | Nauka
SZCZEGÓŁY

Energetyczne Forum

Ekonomia, ekologia, efektywność? Polityka energetyczna Unii Europejskiej – pod takim hasłem zorganizowano w kaliskiej PWSZ IV Forum Europejskie Wielkopolski. Energetyczne Forum W czwartej edycji Forum, zorganizowanej przez kaliską uczelnię we współpracy z Polskim Stronnictwem Ludowym oraz Forum Młodych Ludowców, udział wzięli: minister środowiska prof. Maciej Nowicki oraz wielkopolscy posłowie do Parlamentu Europejskiego: Sidonia Jędrzejewska (PO), […]

Przezmkaluza | Nauka
SZCZEGÓŁY

Forum Europejskie Wielkopolski "EKONOMIA, EKOLOGIA, EFEKTYWNOŚĆ? Polityka Energetyczna Unii Europejskiej"

  Forum Europejskie Wielkopolski – Program IV edycji: „EKONOMIA, EKOLOGIA, EFEKTYWNOŚĆ? Polityka Energetyczna Unii Europejskiej”   początek godz 12.00 Otwarcie IV edycji Forum Europejskiego Wielkopolski   Wystąpienia: Prof. zw. dr inż. Jan Chajda – Rektor PWSZ im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego dr inż. Janusz Pęcherz – Prezydent Kalisza Wystąpienia merytoryczne: Sidonia Jędrzejewska – Poseł do Paralmentu […]

Przezmkaluza | Nauka
SZCZEGÓŁY

II Seminarium Uczelnianego Koła Naukowego „Żyjesz w środowisku”

W dniu 12 grudnia odbyło się II Seminarium Uczelnianego Koła Naukowego „Żyjesz w środowisku”, działającego przy kierunku Inżynieria Środowiska. Swoją obecnością uświetnili spotkanie: Pan Rektor prof. zw. dr inż. Jan Chajda oraz Pan Kanclerz mgr Kazimierz Matusiak. Na Seminarium zostały przedstawione prezentacje propagujące szeroko pojmowaną ochronę środowiska. Wygłoszone zostały dwa referaty pracowników kierunku Inżynieria Środowiska. […]

Przezmkaluza | Nauka
SZCZEGÓŁY

Młodzieżowe Collegium Medicum

Blokiem zajęć medycznych rozpoczął się trzeci miesiąc kształcenia w młodzieżowych uniwersytetach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu. Tym razem profesorowie mówili gimnazjalistom i licealistom o opalaniu i antykoncepcji. Podobnie jak w roku ubiegłym wykłady z zakresu medycyny cieszyły się wśród młodzieży dużym zainteresowaniem. Gimnazjaliści i licealiści pytani o przydatność takich zajęć zgodnie odpowiadają, że dostęp […]

Przezmkaluza | Nauka
SZCZEGÓŁY

O symulacjach i grach na uniwersytecie

Gry kombinatoryczne i symulacje komputerowe – to zagadnienia, którym poświęcono kolejne spotkania młodzieży z naukowcami w ramach Uniwersytetów: Gimnazjalisty oraz Licealisty.   Wykład zatytułowany „Matematyka inaczej”, poświęcony zastosowaniom kombinatoryki w popularnych grach, wygłosił dr inż. Karol Prałat. Młodzież mogła nie tylko zrozumieć matematyczne prawidła rządzące grami kombinatorycznymi, ale także spróbować swoich sił w grze z […]

Przezmkaluza | Nauka
SZCZEGÓŁY

Fakty i mity o Afganistanie

Koło Naukowe Zarządzania Bezpieczeństwem zorganizowało otwarte seminarium na temat misji wojskowej w Afganistanie. Spotkanie poprowadził uczestnik polskiej misji, kpt. Marcin Matczak.

Przezmkaluza | Nauka
SZCZEGÓŁY

O bezpieczeństwie w mieście

Bezpieczeństwo w rejonie zurbanizowanym – pod takim tytułem odbyła się w kaliskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej międzynarodowa konferencja naukowa zorganizowana przy udziale Straży Miejskiej Kalisza. W konferencji udział wzięli wykładowcy kaliskiej PWSZ, przedstawiciele Policji, Straży Granicznej, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej oraz Polskiego Kontyngentu Wojskowego, a także goście z zagranicy – Izraela, Słowacji, Ukrainy. Wygłoszone referaty […]

Przezmkaluza | Nauka
SZCZEGÓŁY