Nauka

Młodzieżowe Collegium Medicum

Blokiem zajęć medycznych rozpoczął się trzeci miesiąc kształcenia w młodzieżowych uniwersytetach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu. Tym razem profesorowie mówili gimnazjalistom i licealistom o opalaniu i antykoncepcji. Podobnie jak w roku ubiegłym wykłady z zakresu medycyny cieszyły się wśród młodzieży dużym zainteresowaniem. Gimnazjaliści i licealiści pytani o przydatność takich zajęć zgodnie odpowiadają, że dostęp […]

Przezmkaluza | Nauka
SZCZEGÓŁY

O symulacjach i grach na uniwersytecie

Gry kombinatoryczne i symulacje komputerowe – to zagadnienia, którym poświęcono kolejne spotkania młodzieży z naukowcami w ramach Uniwersytetów: Gimnazjalisty oraz Licealisty.   Wykład zatytułowany „Matematyka inaczej”, poświęcony zastosowaniom kombinatoryki w popularnych grach, wygłosił dr inż. Karol Prałat. Młodzież mogła nie tylko zrozumieć matematyczne prawidła rządzące grami kombinatorycznymi, ale także spróbować swoich sił w grze z […]

Przezmkaluza | Nauka
SZCZEGÓŁY

Fakty i mity o Afganistanie

Koło Naukowe Zarządzania Bezpieczeństwem zorganizowało otwarte seminarium na temat misji wojskowej w Afganistanie. Spotkanie poprowadził uczestnik polskiej misji, kpt. Marcin Matczak.

Przezmkaluza | Nauka
SZCZEGÓŁY

O bezpieczeństwie w mieście

Bezpieczeństwo w rejonie zurbanizowanym – pod takim tytułem odbyła się w kaliskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej międzynarodowa konferencja naukowa zorganizowana przy udziale Straży Miejskiej Kalisza. W konferencji udział wzięli wykładowcy kaliskiej PWSZ, przedstawiciele Policji, Straży Granicznej, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej oraz Polskiego Kontyngentu Wojskowego, a także goście z zagranicy – Izraela, Słowacji, Ukrainy. Wygłoszone referaty […]

Przezmkaluza | Nauka
SZCZEGÓŁY

W trosce o zdrowsze społeczeństwo

Nowa era opieki zdrowotnej – tak w skrócie można określić ideę Ogólnopolskiego Systemu Ochrony Zdrowia. W kaliskiej PWSZ już po raz drugi odbyła się konferencja poświęcona temu zagadnieniu. Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia, zaprojektowany i rozwijany przez katowicką firmę Kamsoft, opiera się o najnowsze zdobycze cybernetyki oraz metody regulacji i sterowania optymalnego. Nadrzędną misją systemu jest […]

Przezmkaluza | Nauka
SZCZEGÓŁY

Komputerowa jesień

Rozpoczął się cykl seminariów zatytułowany „Komputerowa jesień”, poświęcony systemowi operacyjnemu Linux oraz technologiom wideokonferencyjnym. Organizatorami cyklu są: Zakład Informatyki, Dział Informatyki i E-Edukacji oraz Studenckie Koło Naukowe Informatyki. Więcej informacji na www.informatyka.pwsz.kalisz.pl

Przezmkaluza | Nauka
SZCZEGÓŁY

Uczelnia także dla niepełnosprawnych

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego zorganizowała szkolenie dla pracowników kaliskiej PWSZ z zakresu zwiększania dostępności uczelni wyższych dla osób niepełnosprawnych.   Tematyka szkolenia obejmowała różne aspekty pracy ze studentem niepełnosprawnym. Uczestnicy mogli dowiedzieć się jaka jest sytuacja formalno-prawna takich osób, poznać metody i środki wspierające studentów z różnymi dysfunkcjami w procesie kształcenia, nauczyć się efektwnego komunikowania […]

Przezmkaluza | Nauka
SZCZEGÓŁY