Nauka

Energetyczne Forum

Ekonomia, ekologia, efektywność? Polityka energetyczna Unii Europejskiej – pod takim hasłem zorganizowano w kaliskiej PWSZ IV Forum Europejskie Wielkopolski. Energetyczne Forum W czwartej edycji Forum, zorganizowanej przez kaliską uczelnię we współpracy z Polskim Stronnictwem Ludowym oraz Forum Młodych Ludowców, udział wzięli: minister środowiska prof. Maciej Nowicki oraz wielkopolscy posłowie do Parlamentu Europejskiego: Sidonia Jędrzejewska (PO), […]

Przezmkaluza | Nauka
SZCZEGÓŁY

Forum Europejskie Wielkopolski "EKONOMIA, EKOLOGIA, EFEKTYWNOŚĆ? Polityka Energetyczna Unii Europejskiej"

  Forum Europejskie Wielkopolski – Program IV edycji: „EKONOMIA, EKOLOGIA, EFEKTYWNOŚĆ? Polityka Energetyczna Unii Europejskiej”   początek godz 12.00 Otwarcie IV edycji Forum Europejskiego Wielkopolski   Wystąpienia: Prof. zw. dr inż. Jan Chajda – Rektor PWSZ im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego dr inż. Janusz Pęcherz – Prezydent Kalisza Wystąpienia merytoryczne: Sidonia Jędrzejewska – Poseł do Paralmentu […]

Przezmkaluza | Nauka
SZCZEGÓŁY

II Seminarium Uczelnianego Koła Naukowego „Żyjesz w środowisku”

W dniu 12 grudnia odbyło się II Seminarium Uczelnianego Koła Naukowego „Żyjesz w środowisku”, działającego przy kierunku Inżynieria Środowiska. Swoją obecnością uświetnili spotkanie: Pan Rektor prof. zw. dr inż. Jan Chajda oraz Pan Kanclerz mgr Kazimierz Matusiak. Na Seminarium zostały przedstawione prezentacje propagujące szeroko pojmowaną ochronę środowiska. Wygłoszone zostały dwa referaty pracowników kierunku Inżynieria Środowiska. […]

Przezmkaluza | Nauka
SZCZEGÓŁY

Młodzieżowe Collegium Medicum

Blokiem zajęć medycznych rozpoczął się trzeci miesiąc kształcenia w młodzieżowych uniwersytetach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu. Tym razem profesorowie mówili gimnazjalistom i licealistom o opalaniu i antykoncepcji. Podobnie jak w roku ubiegłym wykłady z zakresu medycyny cieszyły się wśród młodzieży dużym zainteresowaniem. Gimnazjaliści i licealiści pytani o przydatność takich zajęć zgodnie odpowiadają, że dostęp […]

Przezmkaluza | Nauka
SZCZEGÓŁY

O symulacjach i grach na uniwersytecie

Gry kombinatoryczne i symulacje komputerowe – to zagadnienia, którym poświęcono kolejne spotkania młodzieży z naukowcami w ramach Uniwersytetów: Gimnazjalisty oraz Licealisty.   Wykład zatytułowany „Matematyka inaczej”, poświęcony zastosowaniom kombinatoryki w popularnych grach, wygłosił dr inż. Karol Prałat. Młodzież mogła nie tylko zrozumieć matematyczne prawidła rządzące grami kombinatorycznymi, ale także spróbować swoich sił w grze z […]

Przezmkaluza | Nauka
SZCZEGÓŁY

Fakty i mity o Afganistanie

Koło Naukowe Zarządzania Bezpieczeństwem zorganizowało otwarte seminarium na temat misji wojskowej w Afganistanie. Spotkanie poprowadził uczestnik polskiej misji, kpt. Marcin Matczak.

Przezmkaluza | Nauka
SZCZEGÓŁY

Komputerowa jesień

Rozpoczął się cykl seminariów zatytułowany „Komputerowa jesień”, poświęcony systemowi operacyjnemu Linux oraz technologiom wideokonferencyjnym. Organizatorami cyklu są: Zakład Informatyki, Dział Informatyki i E-Edukacji oraz Studenckie Koło Naukowe Informatyki. Więcej informacji na www.informatyka.pwsz.kalisz.pl

Przezmkaluza | Nauka
SZCZEGÓŁY

O bezpieczeństwie w mieście

Bezpieczeństwo w rejonie zurbanizowanym – pod takim tytułem odbyła się w kaliskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej międzynarodowa konferencja naukowa zorganizowana przy udziale Straży Miejskiej Kalisza. W konferencji udział wzięli wykładowcy kaliskiej PWSZ, przedstawiciele Policji, Straży Granicznej, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej oraz Polskiego Kontyngentu Wojskowego, a także goście z zagranicy – Izraela, Słowacji, Ukrainy. Wygłoszone referaty […]

Przezmkaluza | Nauka
SZCZEGÓŁY

W trosce o zdrowsze społeczeństwo

Nowa era opieki zdrowotnej – tak w skrócie można określić ideę Ogólnopolskiego Systemu Ochrony Zdrowia. W kaliskiej PWSZ już po raz drugi odbyła się konferencja poświęcona temu zagadnieniu. Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia, zaprojektowany i rozwijany przez katowicką firmę Kamsoft, opiera się o najnowsze zdobycze cybernetyki oraz metody regulacji i sterowania optymalnego. Nadrzędną misją systemu jest […]

Przezmkaluza | Nauka
SZCZEGÓŁY

Uczelnia także dla niepełnosprawnych

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego zorganizowała szkolenie dla pracowników kaliskiej PWSZ z zakresu zwiększania dostępności uczelni wyższych dla osób niepełnosprawnych.   Tematyka szkolenia obejmowała różne aspekty pracy ze studentem niepełnosprawnym. Uczestnicy mogli dowiedzieć się jaka jest sytuacja formalno-prawna takich osób, poznać metody i środki wspierające studentów z różnymi dysfunkcjami w procesie kształcenia, nauczyć się efektwnego komunikowania […]

Przezmkaluza | Nauka
SZCZEGÓŁY