Dualna forma kształcenia

Dzięki bliskiej współpracy z największymi przedsiębiorstwami w okolicy, oraz mając na względzie praktyczny aspekt kształcenia, uczelnia na wszystkich kierunkach gwarantuje szeroki dostęp do zajęć praktycznych. Zajęcia, już od drugiego roku, studenci realizują bezpośrednio w przedsiębiorstwach, gdzie mogą na bieżąco konfrontować zdobytą wiedze z realiami panującymi w firmach.

Dualny proces kształcenia przygotowuje absolwentów do wejścia na rynek pracy. Często po odbytych praktykach studenci otrzymują propozycje dalszej współpracy w przedsiębiorstwie.