Laboratoria

Lista specjalistycznych sal laboratoryjnych na wydziałach

Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych

 • Laboratorium organizacji i nadzoru nad transportem
 • Laboratorium zarządzania logistyką
 • Laboratorium Zautomatyzowanych Systemów Zarządzania Kryzysowego
 • Pracownia rachunkowości pod patronatem prof. W.Gabrusewicza
 • Pracownia umundurowania i wyposażenia specjalistycznego
 • Pracownia wyszkolenia strzeleckiego

Wydział Medyczny

 • Centrum Symulacji Medycznych
 • pracownie ratownictwa medycznego
 • pracownia ozonoterapii
 • pracownia cytologii i ultrasonografii
 • pracownia ginekologii i kolposkopii
 • pracownie kosmetologii
 • laboratorium biochemii, chemii ogólnej i chemii kosmetycznej
 • pracownia nauk o żywności i żywieniu
 • pracownia umiejętności położniczych
 • pracownia biologii medycznej
 • pracownia badania fizykalnego
 • pracownia umiejętności pielęgniarskich
 • pracownia anatomii człowieka
 • pracownia środków zapachowych
 • pracownia farmakologii, receptury i form kosmetyku

Wydział Politechniczny

 • Centrum Dydaktyczno-Badawcze
  Icon

  Wyposażenie Centrum Dydaktyczno-Badawcze 4.74 MB

 • laboratorium CAD/CAM
 • laboratorium metrologii technicznej i systemów pomiarowych
 • laboratorium obrabiarek CNC
 • laboratorium automatyki zabezpieczeniowej
 • laboratorium elektroniki i energoelektroniki
 • laboratorium analizy chemicznej wody i ścieków
 • laboratorium mikroorganizmów
 • laboratorium radioekologii
 • laboratorium termodynamiki technicznej
 • laboratorium programowania
 • laboratorium baz danych
 • laboratorium sieci komputerowych
 • laboratorium systemów multimedialnych
 • laboratorium mechaniki gruntów i fundamentów
 • laboratorium wytrzymałości materiałów

Wydział Rehabilitacji i Sportu

 • pracownia kinezyterapii i masażu
 • pracownia fizykoterapii
 • pracownia elektroterapii
 • pracownia hydroterapii
 • pracownia biomechaniki i biofizyki
 • pracownia fizjologii wysiłku i klinicznej
 • pracownia biologii medycznej
 • pracownia masażu
 • pracownia anatomii człowieka