Nasze atuty

  • Prestiż Uczelni – najlepsza uczelnia zawodowa w Polsce, jedyna samodzielna uczelnia publiczna w regionie, preferowana przez pracodawców w zatrudnianiu absolwentów, wysoko notowana przez utytułowaną kadrę akademicką
  • Najwyższa jakość kształcenia – szeroka oferta edukacyjna na studiach pierwszego i drugiego stopnia, kadra o najwyższych kwalifikacjach, pozytywne oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej i Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkolnictwa Medycznego
  • Komfort studiowania – rozbudowana, nowoczesna i w stu procentach własna baza dydaktyczna, doskonałe zaplecze biblioteczne, wysoka aktywność wydawnicza, dostępność uczelni dla studentów zamiejscowych oraz dla studentów niepełnosprawnych, możliwość rozwijania zainteresowań naukowych, kulturalnych i sportowych, rozbudowany system pomocy materialnej
  • Innowacyjność – najnowocześniejsze zaplecze laboratoryjne, liczne projekty informatyczno-multimedialne, rozbudowany system e-edukacji, medialna uczelnia
  • Dobra kondycja finansowa – liczne środki finansowe pozyskiwane w ramach funduszy europejskich i rezerw budżetowych, brak zadłużeń i zobowiązań majątkowych, w tym kredytów bankowych
  • Konkurencyjność – atrakcyjne kierunki i specjalności, oferta kształcenia skorelowana z potrzebami rynku pracy, uatrakcyjnianie toku studiów, wielopokoleniowość środowiska studenckiego, liczne formy aktywności pozadydaktycznej i pozastatutowej, zawrotne tempo rozwoju uczelni
  • Dobre warunki do współpracy – liczni partnerzy w Polsce i za granicą, dobre relacje z otoczeniem społecznym i biznesowym, apolityczność