Współpraca z zagranicą

Kaliska PWSZ udział w Programie Erasmus rozpoczęła w 2004 roku, a w roku 2007 otrzymała Rozszerzoną Kartę Programu Erasmus na lata 2007-2013. W roku akademickim 2014/2015 uczelnia rozpoczęła udział w nowym programie Erasmus+. Dotychczasowa idea programu sprowadzała się do wymiany międzynarodowej studentów i pracowników uczelni.

Program umożliwia:

  • studentom – odbywanie części studiów w uczelniach partnerskich lub realizację praktyk za granicą,
  • pracownikom – doskonalenie umiejętności, podnoszenie kwalifikacji i wymianę doświadczeń w ośrodkach zagranicznych,
  • nauczycielom akademickim – wyjazdy z cyklem wykładów w języku obcym do uczelni partnerskich.

W ramach podpisanych umów bilateralnych zagraniczni studenci mają możliwość realizacji wybranych przedmiotów w języku angielskim zgodnie z porozumieniem o programie zajęć, a kaliscy studenci – uczestnictwa w wykładach zagranicznych wykładowców