Dofinansowanie do nauki na poziomie wyższym dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

Dofinansowanie do nauki na poziomie wyższym dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu informuje, że w terminach od 14.09.2020r. do 10.10.2020r. wnioskodawcy z niepełnosprawnościami mogą składać wnioski na dofinansowanie w ramach programu „Aktywny samorząd” – Moduł II w formie elektronicznej.

Moduł II programu „Aktywny samorząd” dotyczy dofinansowania kosztów kształcenia na poziomie wyższym, adresowany jest do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Wnioski należy składać przez dedykowaną do tego celu bezpłatną platformę internetową SOW, dostępna pod adresem https://sow.pfron.org.pl/.

Więcej informacji w poniższych załącznikach