Dołącz do bezpłatnego webinarium ! “Nowe kwalifikacje twoim atutem. Jak otrzymać dofinansowanie na kursy/ szkolenia/ studia podyplomowe?”

Dołącz do bezpłatnego webinarium ! “Nowe kwalifikacje twoim atutem. Jak otrzymać dofinansowanie na kursy/ szkolenia/ studia podyplomowe?”

Celem webinarium będzie przedstawienie możliwości oraz zasad ubiegania się o wsparcie na podniesienie kompetencji dla osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej, ale również dla przedsiębiorców.

Webinarium odbędzie się w środę 29 lipca 2020 r. w godzinach od 12:00 do 13:00  na platformie online Zoom.Osoby zainteresowane udziałem prosimy o komputerowe wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i odesłanie go na adres infoUE-nowytomysl@warp.org.pl   do dnia 28.07.2020r.

Więcej informacji na stronie -> http://warp.org.pl/

Załączniki:

👉 Program spotkania
👉 Formularz zgłoszeniowy