Drugi dzień konferencji „Prakseologia w zarządzaniu i dowodzeniu 2020”

Drugi dzień konferencji „Prakseologia w zarządzaniu i dowodzeniu 2020”

Drugi dzień konferencji „Prakseologia w zarządzaniu i dowodzeniu 2020” poświęcony został wystąpieniom studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu.
Licznie przybyłych  gości oraz studentów powitał znakomitym i motywującym przemówieniem prof. dr hab. inż. Jarosław Wołejszo. Początek panelu studenckiego uświetnił swoim wystąpieniem także Rektor Nizhny Novgorod State Engineering and Economical University – Profesor Anatolii Evgenevich Shamin, który wypowiedział się o naszej uczelni w bardzo ciepłych słowach.

Panel studencki poprowadził prof. dr hab. inż. Jan Posobiec. Głównym zadaniem studentów było przygotowanie w czterech oddzielnych zespołach prezentacji nawiązujących do tematu tegorocznej konferencji, tj. Etyczność w zarządzaniu, etyczność w dowodzeniu. Dwa zespoły przedstawiły zasady kodeksu etycznego studentów PWSZ, z kolei dwa pozostałe kodeks etyczny wykładowcy PWSZ.
Liderzy zespołów przybliżyli definicję etyki oraz przedstawili wybrane przez swoje zespoły zasady etyki dotyczące wykładowców oraz studentów. Kodeksy zostały oparte na takich wartościach, jak:
– uczciwość,
– profesjonalne zachowanie,
– kompetencje,
– obiektywizm,
– prawość,
– rzetelność,
– poufność i poszanowanie cudzej własności,
– szacunek.
Po wystąpieniach przedstawicieli poszczególnych zespołów miały miejsce burzliwe dyskusje, w trakcie których argumentami wymieniali się zarówno członkowie zespołów, jak i pozostali studenci, licznie zebrani na konferencji oraz goście.

Pod ogromnym wrażeniem wystąpień studentów był prof. dr hab. inż. Bernard Wiśniewski, który wygłosił krótkie przemówienie oraz okazał wyrazy szacunku dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu.
Podsumowania konferencji dokonał prof. dr hab. inż. Jarosław Wołejszo, który podziękował gościom oraz studentom biorącym udział w panelu, a także złożył szczególne gratulacje dla liderów zespołów występujących na forum. Konferencja zakończyła się wręczeniem studentom certyfikatów uczestnictwa.