Dwusemestralny Kurs Języka Polskiego i Kultury Polskiej w roku akademickim 2019/2020

Dwusemestralny Kurs Języka Polskiego i Kultury Polskiej w roku akademickim 2019/2020

Uczelnia zaprasza obywateli Ukrainy i innych cudzoziemców na dwusemestralny Kurs Języka Polskiego i Kultury Polskiej w roku akademickim 2019/2020. Kurs rozpocznie się 12 października br. a  zakończy się 20 czerwca 2020 roku.

Osoby zainteresowane proszone są o składanie formularzy zgłoszeniowych do Biura Współpracy z Zagranicą Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, mieszczącego się w Budynku Głównym przy ul. Nowy Świat 4, pokój nr 43, tel. 62 767 95 66.

Termin przyjmowania zgłoszeń na kurs mija 30 września br.

Udział w kursie jest bezpłatny. Uczestnicy kursy wpłacają jedynie opłatę wpisową w wysokości 300 złotych za cały kurs. Po ukończeniu kursu (w drugim semestrze) kursanci otrzymują potwierdzenia, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu. Zaświadczenie to przysługuje tylko osobom, które ukończą kurs z wynikiem pozytywnym podczas egzaminu końcowego.

 

W celu stworzenia osobom pracującym w tygodniu możliwości złożenia dokumentów na kurs, Biuro Współpracy z Zagranicą będzie czynne w sobotę 28 września od godz. 12:00 do 16:00.