The President Stanisław Wojciechowski State University of Applied Sciences in Kalisz

Nowy Świat 4

62-800 Kalisz

Poland

www.pwsz.kalisz.pl


European Observatory of Health Inequalities

Journal of Health Inequalities

Kaszubska 13

62-800 Kalisz

tel.: +48 62 76 79 591

e-mail: observatory@pwsz.kalisz.pl

e-mail: jhi@pwsz.kalisz.pl


“Health Promotion” Foundation

Mszczonowska 51

05-830 Nadarzyn

e-mail: fpz@promocjazdrowia.pl

www.promocjazdrowia.pl