Rektor Magdalena Pisarska Krawczyk

RECTOR
prof. dr hab. n. med. Magdalena Pisarska-Krawczyk

Prorektor ds. Finansów i Organizacji

VICE-RECTOR FOR FINANCIAL MANAGEMENT AND ORGANIZATION
doc. dr Jan Frąszczak

Kanclerz mgr Aleksandra Adamiak

CHANCELLOR
mgr Aleksandra Adamiak

 

DEAN OF THE FACULTY OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES

doc. dr Beata Wenerska

 

DEAN OF THE POLYTECHNIC FACULTY

dr Ryszard Maciejewski

 

DEAN OF THE MEDICAL FACULTY

dr n. farm. Marek Chuchracki

 

DEAN OF THE FACULTY OF REHABILITATION AND SPORT

dr Arkadiusz Janiak

 

DEAN OF THE MEDICAL-SOCIAL-TECHNICAL FACULTY IN WRZEŚNIA

p.o. prof. dr hab. inż. Tomasz Kiczkowiak

 

Rector’s Office

ul. Nowy Świat 4

rektorat@pwsz.kalisz.pl