Energetyczne Forum

Ekonomia, ekologia, efektywność? Polityka energetyczna Unii Europejskiej – pod takim hasłem zorganizowano w kaliskiej PWSZ IV Forum Europejskie Wielkopolski.

Energetyczne Forum

W czwartej edycji Forum, zorganizowanej przez kaliską uczelnię we współpracy z Polskim Stronnictwem Ludowym oraz Forum Młodych Ludowców, udział wzięli: minister środowiska prof. Maciej Nowicki oraz wielkopolscy posłowie do Parlamentu Europejskiego: Sidonia Jędrzejewska (PO), Konrad Szymański (PiS), Andrzej Grzyb (PSL). Miasto Kalisz reprezentował prezydent, dr inż. Janusz Pęcherz.

Forum Europejskie Wielkopolski to cykl debat na tematy powiązane z Unią Europejską. Spotkania odbywają się pod hasłem „opinio multiplex, Patria una” (zdania różne, Ojczyzna jedna), co ma zapewnić swobodny dialog pomiędzy przedstawicielami różnych frakcji.

Za sprawą wystąpienia ministra, który przedstawił zobowiązania wynikające dla Unii Europejskiej z tytułu podpisania i ratyfikacji Protokołu z Kioto z 1997 r., tematykę Forum zdominowała redukcja emisji gazów cieplarnianych i wynikająca z niej potrzeba modernizacji naszego systemu energetycznego. W tej sprawie politycy mówią jednym głosem.

inż. Piotr Michalak