ERASMUS+ TY TEŻ MOŻESZ WYJECHAĆ!


NOWE KIERUNKI WYJAZDÓW W RAMACH ERASMUS+

Z radością informujemy, że nasza uczelnia podpisała kolejne umowy interinstutucjonalne z uczelniami partnerskimi w ramach programu Erasmus+. Umowy umożliwiają wyjazdy studentom i pracownikom. Nowe uczelnie zlokalizowane są w Turcji oraz na Malcie.

Malta College of Arts, Science and Technology to uczelnia maltańska założona w 2001, zlokalizowana we wschodniej części Malty. Jest wiodącą na Malcie instytucją kształcenia i szkolenia zawodowego. Uczelnia oferuje studentom 180 kierunków. Podpisana umowa pozwoli na mobilność studentów i pracowników Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych (Zarządzanie) oraz Wydziału Politechnicznego (Informatyka, Mechanika i Budowa Maszyn, Budownictwo i Technologia Żywności i Żywienie Człowieka).

Uniwersytet Dicle to uczelnia turecka założona w 1974 roku. Jest jednym z najstarszych uniwersytetów w południowo-wschodnim regionie Turcji. Oprócz głównego kampusu w Diyarbakır, uczelnia ma kampusy dla szkół zawodowych w hrabstwach Ergani, Cermik, Çüngüş, Bismil i Silvan. Misją Uniwersytetu Dicle jest osiągnięcie światowej klasy doskonałości   w każdej dziedzinie nauczania i badań. W uniwersytecie studiuje ponad 30 tyś. studentów i pracuje ponad 4000 pracowników. Podpisana umowa pozwoli na mobilność studentów i pracowników Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych (Zarządzanie) oraz Wydziału Politechnicznego (Informatyka, Mechanika i Budowa Maszyn, Budownictwo i Elektrotechnika).

Cumhuriyet University jest uniwersytetem publicznym, założonym w 1973 roku w prowincji Sivas w Turcji. Uczelnia oferuje wykłady, programy edukacyjne, kulturalne i sportowe dla ponad 50 000 studentów i doktorantów. Zatrudnia  1845 pracowników akademickich. Podpisana umowa pozwoli na mobilność studentów i pracowników Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych (Zarządzanie), Wydziału Politechnicznego (Informatyka, Mechanika i Budowa Maszyn), Wydziału Rehabilitacji i Sportu (Fizjoterapia) oraz Wydziału Medycznego (Położnictwo i Pielęgniarstwo).

Zachęcamy do wyjazdów w ramach programu Erasmus+.

 


NOWE KIERUNKI WYJAZDÓW W RAMACH ERASMUS+

Z radością informujemy, że nasza uczelnia podpisała kolejne umowy interinstutucjonalne z uczelniami partnerskimi w ramach programu Erasmus+. Umowy umożliwiają wyjazdy studentom i pracownikom. Nowe uczelnie zlokalizowane są w Rumunii, we Włoszech i w Turcji:

Politehnica University of Bucharest (Universitatea Politehnica din București) to założony w 1864 roku największy, najstarszy i bardzo ceniony uniwersytet techniczny zlokalizowany w stolicy Rumunii. Uczelnia odnotowywana jest w rankingach światowych na miejscu od 501 do 600, a kształci blisko 30 000 studentów w 15 wydziałach. Podpisana umowa inter-instytucjonalna Erasmus+ pozwala na wymianę studentów i pracowników Wydziału Politechnicznego (Mechanika i Budowa Maszyn). Warunkiem koniecznym kwalifikacji na wyjazd jest bardzo dobra znajomość języka angielskiego (minimum na poziomie B2).

Technical University of Civil Engineering (UTCB) w Bukareszcie (Rumunia) to ceniona rumuńska uczelnia, która swoimi tradycjami sięga początku XIX wieku. To jedyna uczelnia w tym kraju całkowicie skoncentrowana na kształceniu w zakresie budownictwa. Kształci blisko 9000 studentów na 6 wydziałach. Szczególnie rozpoznawalny jest tam wydział kształcenia inżynierskiego w językach obcych: angielskim, francuskim i włoskim. Podpisana umowa pozwala na mobilność studentów i pracowników Wydziału Politechnicznego (Budownictwo). Warunkiem koniecznym kwalifikacji na wyjazd jest bardzo dobra znajomość języka angielskiego (minimum na poziomie B2).

The Polytechnic University of Bari (Włochy) jest najmłodszą z włoskich politechnik – założona w 1990 roku kształci obecnie blisko 10 000 studentów na 6 wydziałach. Podpisywana umowa pozwoli na mobilność studentów i pracowników Wydziału Politechnicznego (Budownictwo, Elektrotechnika, Informatyka, Inżynieria Środowiska oraz Mechanika i Budowa Maszyn).

Trakya University to założona w 1982 roku uczelnia Turecka, która kształci blisko 50 000 studentów w 10 wydziałach. Podpisana umowa pozwoli na mobilność studentów i pracowników Wydziału Medycznego (Pielęgniarstwo).

Zachęcamy do wyjazdów w ramach programu Erasmus+.


WYNIKI UZUPEŁNIAJĄCEJ REKRUTACJI NA WYJAZD W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

Lista zakwalifikowanych studentów na wyjazdy na studia w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2018/2019

1. Kamil Bryła

Lista studentów zakwalifikowanych na praktyki w ramach programu Erasmus+ (wyjazdy w roku akademickim 2017/2018 oraz 2018/2019)

1. Damian Kujawiński

Gratulujemy i zapraszamy studentów do korzystania z możliwości wyjazdu w ramach programu Erasmus+.


REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DLA STUDENTÓW NA WYJAZDY W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

Rozpoczęła się uzupełniająca rekrutacja na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ na studia do uczelni partnerskich oraz wyjazdy na praktyki zagraniczne. Studenci z prawem do stypendium socjalnego mogą liczyć na dodatkowe dofinansowanie z programu PO WER. Kompletne formularze zgłoszeniowe można składać do 18.05.2018 w Biurze Współpracy z Zagranicą, ul. Nowy Świat 4, 62-800 Kalisz, pokój 27 i 29. Liczba miejsc ograniczona!

Wszelkich informacji udzielają Ewa Gonçalves e.swiadkowska@pwsz.kalisz.pl, Ewa Wasielewska e.wasielewska@pwsz.kalisz.pl i Monika Napadłek monika.napadlek@pwsz.kalisz.pl, Biuro Współpracy z Zagranicą, p.27 i 29, Nowy Świat 4, tel. 62 627-679-566.

Zachęcamy do wyjazdów i skorzystania z możliwości programu Erasmus+!


NOWE KIERUNKI WYJAZDÓW W RAMACH ERASMUS+

Z radością informujemy, że że nasza uczelnia podpisała dwie nowe umowy interinstutucjonalne z uczelniami partnerskimi w Turcji w ramach programu Erasmus+. Umowy umożliwiają wyjazdy studentom i pracownikom.

Pierwsza umowa dotyczy współpracy z Mersin University. Mersin University to uczelnia turecka założona w 1992, zlokalizowana w południowej części Turcji – prowincji Mersin. Uczelnia kształci ponad 30 000 studentów na 19 kierunkach. Podpisana umowa pozwoli na mobilność studentów i pracowników Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych (Zarządzanie), Wydziału Politechnicznego (Informatyka, Budownictwo, Mechanika i Budowa Maszyn, Technologia żywności i żywienie człowieka) i Wydziału Medycznego (Pielęgniarstwo i Położnictwo).

Druga umowa dotyczy współpracy z Kastamonu University. Uniwersytet w Kastamonu (Kastamonu University) w Turcji został założony w 2006 roku w wyniku połączenia kilku instytucji szkolnictwa wyższego. Obecnie zatrudnia blisko 750 nauczycieli akademickich i kształci ponad 22000 studentów na 7 wydziałach. Podpisywana umowa pozwoli na mobilność studentów i pracowników Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych (Zarządzanie), Wydziału Politechnicznego (Inżynieria Środowiska, Elektrotechnika, Technologia Żywności i Żywienie Człowieka, Mechanika i Budowa Maszyn, Budownictwo i Informatyka), Wydziału Rehabilitacji i Sportu (Wychowanie Fizyczne) oraz Wydziału Medycznego (Pielęgniarstwo). Warunkiem wyjazdu do tej uczelni jest znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

Zachęcamy do wyjazdów w ramach programu Erasmus+.

 


Lista zakwalifikowanych studentów na wyjazdy na studia w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2018/2019

1. Julia Magdalena Szuleta

2. Daria Woźniak

3. Aleksandra Świderska

4. Klaudia Ucińska

5. Michał Nowak

6. Mateusz Kaczmarkiewicz

7. Piotr Smoliga

8. Agata Bruss

9. Daniel Matusiak

10. Patrycja Delebis

11. Filip Lewandowski

12. Emilia Olszewska

13. Gabriela Nieweś

14. Izabela Szczecińska

15. Justyna Raczyńska

16. Tomasz Wójcikiewicz

17. Karol Dziubek

18. Aleksander Adam Kropiński

19. Kamil Wejman

20. Dawid Filipiak

21. Adam Zimny

22. Roch Wawrzyńczak

23. Daniel Woźniak

24. Marcin Oleszczak

25. Marcin Piechota

Lista studentów zakwalifikowanych na praktyki w ramach programu Erasmus+ (wyjazdy w roku akademickim 2017/2018 oraz 2018/2019)

1. Agata Bruss

2. Mariusz Siciarek

3. Aleksandra Szymczak

4. Maciej Daniłkiewicz

5. Radosław Binkowski

Lista  warunkowo zakwalifikowanych studentów na wyjazdy na studia w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2018/2019

1. Natanael Majtas

Gratulujemy i zapraszamy studentów do korzystania z możliwości wyjazdu w ramach programu Erasmus+.


ROZMOWA KWALIFIKACYJNA NA WYJAZDY W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

Uprzejmie informujemy, że rozmowa kwalifikacyjna na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ odbędzie się w dniu 11.04 (środa) od godziny 13:00 – 14:30  w sali 28, Budynek Główny przy ul. Nowy Świat 4.


REKRUTACJA NA WYJAZDY W RAMACH ERASMUS+ W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

Uprzejmie informujemy, że rozpoczęła się już rekrutacja na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ w kolejnym roku akademickim.

Wszyscy, którzy planują wyjazd na studia do zagranicznych uczelni partnerskich w semestrze zimowym lub letnim roku akademickiego 2018/2019, powinni już teraz złożyć kompletne formularze zgłoszeniowe w Biurze Współpracy z Zagranicą Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu.

Rekrutacja dotyczy także studentów, którzy planują w ramach programu Erasmus+ odbyć praktyki lub staże absolwenckie. To też już czas, by złożyć kompletne formularze zgłoszeniowe oraz zaproszenie z firmy/instytucji, do której Państwo pojedziecie.

Dokumenty można pobrać ze strony internetowej http://www.pwsz.kalisz.pl/index.php/erasmus-ty-tez-mozesz-wyjechac/mobilnosci-ka-103-kraje-programu/dokumenty-do-pobrania  lub odebrać w biurze.

Zachęcamy do skorzystania z możliwości wyjazdów w ramach programu Erasmus+!

Dokumenty można składać do 30.03.2018

Wszelkich informacji udzielają Ewa Gonçalves e.swiadkowska@pwsz.kalisz.pl, Ewa Wasielewska e.wasielewska@pwsz.kalisz.pl i Monika Napadłek monika.napadlek@pwsz.kalisz.pl, Biuro Współpracy z Zagranicą, p.27 i 29, Nowy Świat 4, tel. 627-679-566.


NOWY KIERUNEK DLA STUDENTÓW BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO I OBRONNOŚCI PAŃSTWA

Z radością informujemy, że podpisana została nowa umowa inter-instytucjonalna w ramach programu Erasmus+. Estonian Academy of Security Sciences to uczelnia zlokalizowana w stolicy Estonii – Tallinie. To jedyna publiczna uczelnia w kraju specjalizująca się w tematyce szeroko rozumianego bezpieczeństwa, a jej prestiż jest rozpoznawalny za granicą. Z tego powodu współpracuje z licznymi ośrodkami akademickimi i ministerstwami spraw wewnętrznych w Europie. Kształci się w niej blisko 5000 studentów w czterech koledżach: policyjnym i ochrony granic, ratunkowym, resocjalizacyjnym oraz podatkowym i celnym. Podpisana umowa pozwoli na mobilność studentów i pracowników Wydziału Nauk Społecnych i Humanistycznych (Bezpieczeństwo Wewnętrze i Obronność Państwa). Umowa zakłada także możliwość realizowania praktyk studenckich. Warunkiem wyjazdu jest znajomość języka angielskiego na poziomie B2.


DZIEŃ ERASMUSA!

Uprzejmie informujemy, że w marcu zorganizowane zostaną Dni Erasmusa na wszystkich wydziałach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu. Będzie to okazja do bezpośredniego spotkania i rozmowy z pracownikami Biura Współpracy z Zagranicą i studentami – naszymi stypendystami programu Erasmus+ oraz studentami z zagranicy, którzy odbywają studia w naszej uczelni w ramach programu Erasmus+. Zapraszamy serdecznie. Już teraz warto zacząć myśleć o wyjeździe!

5.03.2018 – Kierunek Fizjoterapia, Collegium Medicum, 9.45-11.00

8.03.2018 – Kierunek Pielęgniartstwo, Collegium Medicum, 10.00

9.03.2019 – Kierunek Wychowanie Fizyczne, Collegium Medicum, 10.00

13.03.2018 – Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych, Collegium Novum, 8.00-13.30

16.03.2018 – Wydział Politechniczny, Collegium Mechanicum, 8.00-13.30

 


WYNIKI UZUPEŁNIAJĄCEJ REKRUTACJI NA WYJAZD DLA PRACOWNIKÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

Decyzją Uczelnianej Komisji Kwalifikacyjnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu z dnia 28.02.2018 następujące osoby zostały zakwalifikowane na wyjazd w ramach programu Erasmus+:

1) wyjazdy w celu szkoleniowym

 1. dr hab. n. med. Dariusz Kowalczyk, prof. PWSZ – Universita di Foggia, Włochy
 2. dr inż. Małgorzata Steblecka – Universita di Foggia, Włochy
 3. mgr Beata Madej-Dziechciarow – Universita di Foggia, Włochy
 4. mgr Ewa Wasielewska – Technical University of Ostrava, Republika Czeska
 5. mgr Jurij Owczynnikow – Nizhny Novgorod State Engineering and Economic Univeristy in Knyaginino, Federacja Rosyjska

WYJAZDY PRACOWNIKÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

Uprzejmie informujemy, że uzupełniająca rekrutacja na wyjazdy dla pracowników w ramach programu Erasmus+ trwa do 16.02.2018.

Serdecznie zapraszamy do składania kompletnych wniosków na wyjazdy w Biurze Współpracy z Zagranicą.


NASI STUDENCI I ICH WRAŻENIA Z WYJAZDU NA PRAKTYKI

Zachęcamy do wyjazdów w ramach programu Erasmus+. Dlaczego? Nalepiej opowiedzą o tym nasi studenci: Ania Rakowska, Patrycja Witońska i Daniel Pawlak.


PRAKTYKI W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ LATO 2018

Uprzejmie informujemy, że już teraz można składać wnioski na wyjazd na praktyki zagraniczne z dofinansowaniem w ramach programu Erasmus+ w semestrze letmin i w wakacje 2018.

Nie przegapcie tej okazji!

Erasmus Placement

 

 

 

 

 

 


WYNIKI REKRUTACJI NA WYJAZD DLA PRACOWNIKÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

Decyzją Uczelnianej Komisji Kwalifikacyjnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu z dnia 18.01.2018 następujące osoby zostały zakwalifikowane na wyjazd w ramach programu Erasmus+:

1) wyjazdy w celu prowadzenia zajęć:

 1. dr Szymon Bachrynowski – Instituto Politécnico de Bragança, Portugalia
 2. dr Artur Tarasiewicz – Instituto Politécnico de Bragança, Portugalia
 3. dr Aneta Pisarska – Instituto Politécnico de Bragança, Portugalia
 4. mgr Kamila Majewska – Instituto Politécnico de Bragança, Portugalia
 5. dr Tatiana Manasterska – Nizhny Novgorod State Engineering and Economic Univeristy in Knyaginino, Federacja Rosyjska

2) wyjazdy w celu szkoleniowym

 1. dr Tatiana Manasterska – The Armed Forces Academy of General Milan Rastislav Stefanik- Liptovsky Mikulas, Słowacja
 2. dr Izabela Rącka – University of Economics in Varna, Bułgaria
 3. mgr Monika Napadłek – Technical University of Ostrava, Republika Czeska

WYJAZDY PRACOWNIKÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja na wyjazdy dla pracowników w ramach programu Erasmus+ trwa do 31.12.2018.

Serdecznie zapraszamy do składania kompletnych wniosków na wyjazdy w Biurze Współpracy z Zagranicą.


NOWE KIERUNKI WYJAZDÓW W RAMACH ERASMUS+. PRAWDZIWA GRATKA DLA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO I OBRONNOŚCI PAŃSTWA!
Z radością informujemy, że poszerza się lista uczelni, z którymi współpracujemy, a to oznacza również nowe możliwości wyjazdów w ramach programu Erasmus+. Oto nowe uczelnie:

1. Bandirma Onyedi Eylul University to uczelnia turecka założona w 1994 roku, położona w malowniczej portowej miejscowości Bandirma nad Morzem Marmara. Uczelnia kształci 10500 studentów na 5 wydziałach zlokalizowanych w 6 kampusach. Podpisana umowa pozwoli na mobilność studentów i pracowników Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych (Zarządzanie), Wydziału Medycznego (Pielęgniarstwo i Położnictwo) oraz Wydziału Rehabilitacji i Sportu (Fizjoterapia).

2. Avrasya University to uczelnia turecka założona w 2010, zlokalizowana w Trabzon, nad Morzem Czarnym. Uczelnia kształci 8500 studentów na 26 kierunkach na 6 wydziałach. Podpisana umowa pozwoli na mobilność studentów i praconików Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych (Zarządzanie), Wydziału Medycznego (Pielęgniarstwo i Położnictwo), Wydziału Rehabilitacji i Sportu (Wychowanie Fizyczne) oraz Wydziału Politechnicznego (Informatyka, Elektrotechnika, Inżynieria Żywności i Żywienie Człowieka, Budownictwo, Mechanika i Budowa Maszyn).

3. Technical University of Gabrovo to uczelnia bułgarska założona w 1964 roku, zlokalizowana w Grabovo, niedaleko miasta Łowecz, które od listopada 2017 jest nowym partnerem miasta Kalisz. Uczelnia kształci 5100 studentów na 15 kierunkach na 3 wydziałach. Podpisana umowa pozwoli na mobilność studentów i pracowników Wydziału Politechnicznego (Informatyka, Elektrotechnika, Budownictwo, Mechanika i Budowa Maszyn).


REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Trwa uzupełniająca rekrutacja na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ na studia do uczelni partnerskich oraz wyjazdy na praktyki zagraniczne. Studenci z prawem do stypendium socjalnego mogą liczyć na dodatkowe dofinansowanie z programu PO WER.

Wszelkich informacji udziela Ewa Wasielewska e.wasielewska@pwsz.kalisz.pl i Monika Napadłek monika.napadlek@pwsz.kalisz.pl, Biuro Współpracy z Zagranicą, p.27 i 29, Nowy Świat 4, tel. 627-679-566


WYNIKI UZUPEŁNIAJĄCEJ REKRUTACJI NA WYJAZD W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

Decyzją Uczelnianej Komisji Kwalifikacyjnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu z dnia 21.11.2017 następujące osoby zostały zakwalifikowane na wyjazd w ramach programu Erasmus+:

Wyjazd na studia do uczelni partnerskiej w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018:

1. Patrycja Witońska (Zarządzanie I rok MGR) – Polytechnic Institute of Bragança (Portugalia)

2. Daniel Pawlak (Zarządzanie I rok MGR) – Polytechnic Institute of Bragança (Portugalia)

3. Karol Wróbel (Mechanika i Budowa Maszyn, III rok) – Polytechnic Institute of Bragança (Portugalia)

Wyjazd na praktykę w ramach programu Erasmus+

1. Natalia Mrowicka (Zarządzanie II rok) – Financial Department Dpointgroup Barcelona (Hiszpania)

2. Katarzyna Waszak (Zarządzanie II rok) – Financial Department Dpointgroup Barcelona (Hiszpania)

3. Patrycja Szymczak (Zarządzanie III rok) – Financial Department Dpointgroup Barcelona (Hiszpania)

4. Karol Wróbel (Mechanika i Budowa Maszyn, III rok) – Riscivector, Unipessoal LDA (Portugalia)

Gratulujemy i zapraszamy studentów do korzystania z możliwości wyjazdu w ramach pragramu Erasmus+.


PRAKTYKI ZAGRANICZNE WE FRANCJI DLA STUDENTÓW PIELĘGNIARSTWA, POŁOŻNICTWA I RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W RAMACH ERASMUS+

Świetne wieści dla studentów Wydziału Medycznego – Institut Regional de Formation Sanitaire et Sociale Croix-Rouge Francaise des Hauts-de-France w Dechy czeka na Was!

Institut Regional de Formation Sanitaire et Sociale Croix-Rouge Francaise des Hauts-de-France to instytut prowadzony przez Czerwony Krzyż we Francji organizujący szkolenia dla szeroko rozumianej kadry medycznej oraz praktyki dla studentów pielęgniarstwa, położnictwa i ratownictwa medycznego. Podpisana umowa pozwoli studentom Wydziału Medycznego na realizowanie praktyk i staży absolwenckich w ramach Erasmus+ w szpitalach, klinikach i domach opieki różnego typu.

Posłuchajcie studentki z Łotwy – tak to wygląda!


NOWE KIERUNKI WYJAZDÓW W RAMACH ERASMUS+

Z radością informujemy, że nasza uczelnia podpisała trzy nowe umowy interinstutucjonalne z uczelniami partnerskimi w ramach programu Erasmus+. Umowy umożliwiają wyjazdy studentom i pracownikom.

Wszyscy zainteresowani Rumunią i historią Draculi mogą jechać do Rumunii, do Tarhu Mures. „Petru Maior” University of Targu Mures w Rumunii to uczelnia techniczno-ekonomiczna położona w centralnej części kraju, która kształci blisko 4 tysiące studentów na trzech wydziałach. Założona w 1960 roku swoją renomę zyskała w latach 90-tych. Podpisana umowa pozwoli na mobilność w ramach programu Erasmus+ dla studentów i pracowników Wydziału Politechnicznego (Mechanika i Budowa Maszyn, Informatyka, Elektrotechnika, Inżynieria Środowiska) oraz Wydziału Nauk Społecznych i Ekonomicznych (Zarządzanie).

Fani Grecji również mogą znaleźć pierwszą uczelnię w tym kraju, z którą rozpoczynamy współpracę. Technological Educational Institute of Kazani to ceniona uczelnia położona w północnej Grecji z kampusami zlokalizowanymi w 5 okolicznych miastach. Kształci ponad 5 tysięcy studentów na 11 wydziałach. Podpisana umowa pozwoli na mobilność w ramach programu Erasmus+ dla studentów i pracowników Wydziału Nauk Społecznych i Ekonomicznych (Zarządzanie), Wydziału Politechnicznego (Informatyka, Mechanika i Budowa Maszyn, Inżynieria Środowiska) oraz Wydziału Medycznego (Pielęgniarstwo i Położnictwo).

Trzecim nowym partnerem jesy uczelnia z Turcji. Igdir University to młoda, założona w 2008 roku, uczelnia położona we wschodniej części Turcji. Kształci blisko 7 tysięcy studentów na 7 wydziałach. Podpisana umowa pozwoli na mobilność w ramach programu Erasmus+ dla studentów i pracowników Wydziału Politechnicznego (Budownictwo i Inżynieria Środowiska) , Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych (Zarządzanie) oraz Wydziału Rehabilitacji i Sportu (Wychowanie Fizyczne).

Zachęcamy do wyjazdów w ramach programu Erasmus+.


KONWERSACJE Z NATIVE SPEAKEREM

Drodzy Studenci,

Uprzejmie informujemy o możliwości uczęszczania na bezpłatne konwersatoria w języku angielskim prowadzone z native speakerem języka angielskiego mgr Paulem Hackingiem. Zajęcia odbywać się będą w każdy piątek o 12.00 w sali 26 w budynku Rektoratu na ul. Nowy Świat 4.

Szczególnie zapraszamy tych studentów, którzy rozważają możliwość wyjazdu do uczelni partnerskich lub na praktyki w ramach programu Erasmus+.

Nie przegapcie takiej okazji. W zajęciach uczestniczyć będą także studenci Erasmus+ z zagranicy.

Zajęcia rozpoczynają się 13.10.2017.

Szczegółowe informacje: Ewa Wasielewska (e.wasielewska@pwsz.kalisz.pl) i Monika Napadłek (monika.napadlek@pwsz.kalisz.pl); Biuro Współpracy z Zagranicą, p.27 i 29, Nowy Świat 4, tel. 62 627 679 566.

English

 

 

 

 


NOWE KIERUNKI WYJAZDÓW W RAMACH ERASMUS+

Z radością informujemy, że nasza uczelnia podpisała dwie nowe umowy interinstutucjonalne z uczelniami partnerskimi w ramach programu Erasmus+. Umowy umożliwiają wyjazdy studentom i pracownikom.

Pierwsza uczelnia to Università di Foggia we Włoszech. To młoda (założona w 1999 roku) i dynamicznie rozwijająca się uczelnia położona w malowniczych południowych Włoszech. Instytucja ta kształci blisko 10 000 studentów na 6 wydziałach. Podpisywana umowa umożliwia mobilność studentów i pracowników w ramach programu Erasmus+ z kierunków: Pielęgniarstwo, Położnictwo, Fizjoterapia, Wychowanie Fizyczne oraz Zarządzanie. Ustalonym językiem współpracy jest język angielski.

Druga uczelnia to University of Split w Chorwacji. To znana i ceniona chorwacka uczelnia zlokalizowana w drugim co do wielkości mieście w Chorwacji – położonym nad Adriatykiem Splicie, którego walory turystyczne są powszechnie znane. Uczelnia powstała w 1974 roku i obecnie kształci ponad 20 000 studentów na 11 wydziałach. Podpisana umowa umożliwia mobilność studentów i pracowników w ramach programu Erasmus+ z kierunku Wychowanie Fizyczne. Ustalonym językiem współpracy jest język angielski.

Zachęcamy studentów wszystkich kierunków o ubieganie się o wyjazdy w ramach programu Erasmus+ i przypominamy o terminie uzupełniającej rekrutacji: 10 listopada 2017

 


RELACJE Z WYJAZDÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

Zapraszamy do zapoznania się z nowymi relacjami z wyjazdów na studia i praktyki w ramach programu Erasmus+ w zakładce „PWSZ na Erasmusie” z roku akademickiego 2017/2018.

Przypominamy także o rekrutacji uzupełniającej na wyjazdy na semestr letni bieżącego roku akademickiego, która trwa do 10 listopada 2017. Informacje poniżej.


REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO 10 LISTOPADA 2017!

Uprzejmie informujemy, że trwa uzupełniająca rekrutacja na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ (KA103) na studia w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018 do uczelni partnerskich oraz na wyjazdy na praktyki zagraniczne i staże absolwenckie. Studenci z prawem do stypendium socjalnego mogą liczyć na dodatkowe dofinansowanie z programu PO WER.

Dokumenty można składać do 10 listopada 2017. Wszelkich informacji udzielają Ewa Wasielewska e.wasielewska@pwsz.kalisz.pl i Monika Napadłek monika.napadlek@pwsz.kalisz.pl, Biuro Współpracy z Zagranicą, p.27 i 29, Nowy Świat 4, tel. 627-679-566.

Keep Calm and be Erasmus

 

 

 

 

 


Uprzejmie informujemy, że Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji podjęła decyzję o przyznaniu Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu dotacji w wysokości 130 224,00 PLN dla projektu Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. EDYCJA 2. W ramach przyznanego dofinansowania uczelnia może przyznać stypendium na wyjazdy zagraniczne studentów na studia i praktykę w ramach programu Erasmus+. Zachęcamy do ubiegania się o wyjazdy.

FRSE

 

 

 

 


Uprzejmie informujemy, że Narodowa Agencja Programu Erasmus+ podjęła decyzję o przyznaniu Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu dotacji w wysokości 49 790,00 EUR dla projektu Mobilność edukacyjna w sektorze szkolnictwa wyższego z krajami partnerskimi. W ramach przyznanego dofinansowania zostaną zrealizowane mobilności przyjazdowe studentów z Rosji i pracowników z Rosji i z Uzbekistanu oraz mobilności wyjazdowe pracowników PWSZ do wspomnianych krajów.

ROSJAUZBEKISTAN

 

 

 

 


Uprzejmie informujemy, że Narodowa Agnecja Programu Erasmus+ podjęła decyzję o przyznaniu Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu dotacji w wysokości 79 050,00 Euro dla projektu Mobilność edukacyjna w sektorze szkolnictwa wyższego między krajami programu (KA103). W ramach przyznanego dofinansowania uczelnia może zatem przyznać stypendium dla co najmniej 22 studentów i 10 pracowników na wyjazdy w ramach programu Erasmus+. Zachęcamy do ubiegania się o wyjazdy.

frseErasmus

 

 


WYNIKI REKRUTACJI NA WYJAZD W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

Decyzją Uczelnianej Komisji Kwalifikacyjnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu z dnia 5.06.2017 następujące osoby zostały zakwalifikowane na wyjazd w ramach programu Erasmus+:

Wyjazd na studia do uczelni partnerskiej w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018:

1. Paulina Grabowska (Zarządzanie I rok) – Polytechnic Institute of Bragança (Portugalia)

2. Gracjan Woźniak (Zarządzanie I rok) – Polytechnic Institute of Bragança (Portugalia)

3. Piotr Smoliga (Informatyka I rok) – Polytechnic Institute of Bragança (Portugalia)

4. Marcin Włodarczyk (Informatyka II rok) – Polytechnic Institute of Bragança (Portugalia)

5. Radosław Binkowski (Ratownictwo Medyczne I rok) – Polytechnic Institute of Bragança (Portugalia)

Wyjazd na studia do uczelni partnerskiej w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018:

1. Magdalena Michalak (Fizjoterapia I rok) – Klaipeda State University of Applied Sciences (Litwa)

2. Mariusz Michalski (Fizjoterapia I rok) – Klaipeda State University of Applied Sciences (Litwa)

3. Mateusz Kubasik (Zarządzanie II rok) – Polytechnic Institute of Bragança (Portugalia)

4. Daniel Owczarek (Zarządzanie II rok) – Polytechnic Institute of Bragança (Portugalia)

Wyjazd na praktykę w ramach programu Erasmus+

1. Michał Andrzejewski (Informatyka II rok) – Riskivector (Portugalia)

2. Marcin Włodarczyk (Informatyka II rok) – Riskivector (Portugalia)

3. Marta Miśkiewicz (Kosmetologia II rok) – Opencel (Portugalia)

Wyjazd na staż absolwencki w ramach programu Erasmus+

1. Natalia Garbaciak (Zarządzanie) – Akdeniz University (Turcja)

2. Anna Rakowska (Budownictwo) – Gabriel Pegalajar Martin (Hiszpania)

3. Justyna Woźniak (Zarządzanie) – Polytechnic Institute of Bragança (Portugalia)

4. Ewa Krymarys (Inżynieria Środowiska) – Luleå University of Technology (Szwecja)

Gratulujemy i zapraszamy studentów do korzystania z możliwości wyjazdu w ramach programu Erasmus+.

erasmusplus changing lives opening minds