Praktyki zagraniczne

W ramach programu Erasmus+ można wyjechać nie tylko na studia do uczelni partnerskich, ale także na praktyki i staże absolwenckie. Poniżej prezentujemy strony internetowe, gdzie można znaleźć oferty praktyk oraz miejsca, gdzie studenci Wydziału Nauk o Zdrowiu mogą odbywać praktyki.

Zachęcamy do wyjazdu z dofinansowaniem Erasmus+.

Erasmus Intern (http://erasmusintern.org/)

Praxis (http://www.praxisnetwork.eu/),

Veedeme (http://veedmee.com/en/)

FRANCJA
Institut Regional de Formation Sanitaire et Sociale Croix-Rouge Francaise des Hauts-de-Francepielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medycznehttp://irfss-hauts-de-france.croix-rouge.fr/#

 

IRLANDIA
Galway Clinicpielęgniarstwohttps://www.galwayclinic.com/