I kaliskie Turkusowe Śniadanie

I kaliskie Turkusowe Śniadanie

Ponad 50 osób, które zaintrygował temat organizacji turkusowych spotkało się w ramach I kaliskiego Turkusowego Śniadania w kawiarni Anabell. Tego typu śniadania odbywają się w większości dużych miast w Polsce (np. w Warszawie, Łódzi, Wrocławiu, Poznaniu, Trójmieście, Krakowie, Katowicach, Rzeszowie) i mają charakter cyklicznych spotkań liderów zmian, praktyków biznesu, przedsiębiorców i osób zarządzających, a także pasjonatów organizacji turkusowych oraz tych, którzy poszukują swojej drogi zawodowej.

Inicjatywa Turkusowych Śniadań to przestrzeń, w której można swobodnie wymieniać myśli, wiedzę, umiejętności, dzielić się swoimi doświadczeniami, pytać i poszukiwać odpowiedzi na tematy związane z samozarządzaniem, samoorganizacją, autentycznością i pełnią, ewolucyjnym celem, transformacją liderów, zmianą struktur organizacyjnych z hierarchicznych na elastyczne. Śniadania turkusowe mają w Polsce różne formy (śniadanie z praktykiem, śniadanie z dyskusją, śniadanie z wartsztatem, śniadanie z wiedzą, śniadanie z panelem, itp.) To pierwsze kaliskie było spotkaniem z praktykiem. Prelegentem był Radosław Bartosik właściciel frmy Mentax z Koszalina. Spotkanie poprowadził Maciej Borowiak z kaliskiej firmy Brewa (firmy oczywiście turkusowej). Radek Bartosik zaprezentował co to znaczy, w jego ocenie, bycie „Nowoczesnym Liderem”. Tak więc nowoczesny lider to przede wszystkim: lider refleksyjny, świadomy siebie, swoich potrzeb, mocnych i słabych stron, empatyczny, pokorny, otwarty na zmiany, asertywny. Radek Bartosik opowiedział również o swojej firmie, której jest współwłaścicielem. Firma Mentax SA to tzw. firma turkusowa lub, jak określają ją właściciele, w drodze do turkusu. Organizacja działa na rynku 14 lat i z sukcesem świadczy kompleksowe usługi w zakresie likwidacji szkód dla największych firm ubezpieczeniowych w Polsce. Zgodnie z filozofią turkusową praca w organizacji opiera się na samozarządzających zespołach, a jednym z najważniejszych fundamentów firmy jest zaufanie. Nie ma kart czy zeszytów rejestrujących czas pracy pracowników, pracownicy sami kontrolują swój czas pracy, mogą oni również zdecydować o godzinie rozpoczęcia pracy, tj. między 6.00 a 11.00. Ponadto wszyscy pracownicy firmy znają stan finansów (finanse są bowiem w firmie transparentne), pracują 7 godzin dziennie, a otrzymują wynagrodzenie za 8 godzin, często pracują zdalnie i sami o tym decydują. Rotacja w firmie jest bardzo niska – w okresie od 2007 do 2018 odeszło z organizacji tylko 7 pracowników. W firmie nie ma premii uznaniowych, oprócz wynagrodzenia zasadniczego i dodatku stażowego, pracownicy otrzymują nagrodę roczną od przychodów (całkowita wartość tej nagrody mieści się w przedzialne 0,5% – 3% przychodów organizacji), natomiast wysokość nagrody jest taka sama dla wszystkich pracowników, niezależnie od stanowiska, stażu pracy, wynagrodzenia, itp.

To był niewątpliwie niezwykle ciekawy, refleksyjny i ubogacający czas. Pytaniom nie było końca. Kolejne spotkanie zaplanowane zostało na po wakacjach, w miesiącu wrześniu, z innym gościem reprezentującym firmę turkusową.

Za zakończenie warto wspomnieć, że spotkanie odbyło się dzięki zaangażowaniu czterech współorganizatorów: Kaliskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, firmy Brewa sc, Biznes Start Projekt Kalisz oraz Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych PWSZ w  Kaliszu.