Szanowni Państwo

Logo mnisw
 z przyjemnością informujemy, że Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pan Jarosław Gowin, objął patronatem honorowym Ogólnopolską Konferencję Naukową Bezpieczeństwo i Ratownictwo Wodne, Lądowe i Powietrzne.

Przedłużamy termin nadsyłania artykułów do 26.02.2017

Kontakt

dr Iwona Michniewicz

tel. 781 71 71 71logo

Adres kontaktowy email: biuro@krsir.pl

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego
ul. Nowy Świat 4, 62-800 Kalisz

 

Organizatorzy:

 

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA
im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, Wydział ZarządzaniaAKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku, Zakład Sportów WodnychAKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE
w Gdyni, Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich
RATOWNICTWO WODNE RZECZPOSPOLITEJ

Zarząd Główny w Kaliszu

KRAJOWA RADA SPORTU I RATOWNICTWA

w Kaliszu

zapraszają na

Ogólnopolską Konferencję Naukową

BEZPIECZEŃSTWO I RATOWNICTWO

WODNE, LĄDOWE, POWIETRZNE

dnia 11-12 maja 2017 r.

organizowaną pod patronatem

JM REKTOR
PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ

im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

w Kaliszu
Prof. nadzw. dr hab. n. med. Magdaleny Pisarskej-Krawczyk

TEMATYKA KONFERENCJI

 

Konferencja Bezpieczeństwo i Ratownictwo Wodne, Lądowe, Powietrzne, jest interdyscyplinarnym naukowym wydarzeniem, umożliwiającym spotkanie i wymianę poglądów specjalistów z różnych dyscyplin i kierunków nauki, zajmujących się szeroko pojętą ochroną oraz ratowniem osób i mienia.

Zakłada się, że głównym wszechstronnie analizowanym problemem będzie optymalizacja działań:

 • w każdym zakresie i etapie przebiegu akcji niesienia pomocy,
 • w różnych typach zagrożeń,
 • w zdarzeniach o zróżnicowanej skali i zasięgu.

Oprócz zagadnień związanych z zapewnianiem bezpieczeństwa czy szybkim i efektywnym przeprowadzaniem akcji ratunkowych, przewidziane są również tematy związane ze sposobami i metodami przeciwdziałania zagrożeniom oraz sposoby likwidacji skutków zdarzeń.

Zapraszamy specjalistów związanych z bezpieczeństwem i ratownictwem: ekologicznym, ekonomicznym, energetycznym, fizycznym, informatycznym (cybernetycznym, teleinformatycznym), kulturowym, militarnym, politycznym, socjalnym i społecznym.

 

Podstawowe sekcje tematyczne Konferencji obejmują:

 1. Służby mundurowe
 2. Ratownictwo: wodne, górskie, morskie i lotnicze
 3. Służbę zdrowia
 4. Transport
 5. Ekologię
 6. Bezpieczeństwo we wszystkich sektorach (publicznym gospodarczym i społecznym)

Program ramowy Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej

Bezpieczeństwo i ratownictwo

wodne, lądowe, powietrzne

11-12 maja 2017 roku

Czwartek, 11 maja 2017 roku

 

9.30 – 10.00 Rejestracja uczestników
10.00 – 10.10 Otwarcie konferencji
Sesja plenarna – 10.10 – 14.00
10.10 – 14.00 Referaty – z jedną przerwą kawową
14.00 – 15.00 Przerwa obiadowa – lunch
Sesja plenarna – 15.00 – 17.00
15.00 – 17.00 Referaty – z jedną przerwą kawową
18.00 uroczysta kolacja Hotel Calisia

 

 

Piątek, 12 maja 2017 roku

 

Sesja plenarna – 10.00 – 14.00
10.00 – 14.00 Referaty – z jedną przerwą kawową
14.00 Zakończenie, podsumowanie, pożegnanie
14.30 Obiad

Konferencji towarzyszyć będą wystawy, przygotowane przez Instytucje i Organizacje.

 

Program szczegółowy – w opracowaniu

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie.

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, Wydział Zarządzania
 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku, Zakład Sportów Wodnych
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni, Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich
 • Ratownictwo Wodne Rzeczpospolitej
 • Krajowa Rada Sportu i Ratownictwa

Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Bezpieczeństwo i ratownictwo

wodne, lądowe, powietrzne

 

11-12 maja 2017 roku,

Obrady:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu

Nowy Świat 4

62-800 Kalisz

Aula Profesora Czesława Glinkowskiego

 

Zakwaterowanie:

Hotel Calisia

Nowy Świat 1-3

62-800 Kalisz

 

Terminy (dla artykułów naukowych):

 1. Nadesłanie zgłoszenia (formularza rejestracyjnego) do 12 lutego 2017 r.
 2. Przesłanie pełnych tekstów referatów (w formie elektronicznej – zgodnie z formatkami wydawnictwa – min. 8 stron) do12 lutego 2017 r.
 3. Przesłanie oryginałów oświadczeń o współautorstwie i o przeniesieniu praw autorskich (dla każdego z autorów osobno) do 26 lutego 2017 r. na wskazany poniżej adres: Krajowa Rada Sportu i Ratownictwa ul. Szlachecka 4, 62-800 Kalisz
 4. Referaty będą zakwalifikowane do publikacji, po pozytywnej opinii recenzentów.
 5. Wniesienie pełnej opłaty konferencyjnej do dnia 19 lutego 2017 r.

Terminy (dla plakatów naukowych):

 1. Nadesłanie pliku (wersja elektroniczna nie przekraczająca 10 Mb) do 12 lutego 2017 r.
 2. Przesłanie wszystkich informacji w formie elektronicznej (tytułu plakatu, danych autorów z afiliacją, streszczenia, kontekstu, metodologii, danych i wyników, wniosków, bibliografii) do12 lutego 2017 r.
 3. Przesłanie oryginałów oświadczeń o współautorstwie i o przeniesieniu praw autorskich (dla każdego z autorów osobno) do 26 lutego 2017 r. na wskazany poniżej adres: Krajowa Rada Sportu i Ratownictwa Szlachecka 4, 62-800 Kalisz
 4. Plakaty zostaną wydrukowane, po pozytywnej opinii recenzentów.
 5. Wniesienie pełnej opłaty konferencyjnej do dnia 19 lutego 2017 r.

 

Opłaty konferencyjne:

 1. Pełna opłata za uczestnika konferencji –450 PLN (do 19 lutego 2017 r.)
 2. Opłata wniesiona po 19 lutego 2017 r. wynosi 550 PLN.
 3. Opłata obejmuje:
Wariant 1

– cena 450 zł. –

Wariant 2

– cena 350 zł. –

Wariant 3

– cena 150 zł. –

Udział w Konferencji (czynny lub bierny) Udział w Konferencji (czynny lub bierny) Udział w Konferencji (czynny lub bierny)
Publikacja (po pozytywnych recenzjach) Publikacja (po pozytywnych recenzjach) Publikacja (po pozytywnych recenzjach)
Materiały konferencyjne Materiały konferencyjne Materiały konferencyjne
Zaświadczenie Zaświadczenie Zaświadczenie
Nocleg z 11/12 maja w Hotelu Calisia w Kaliszu  —  —
  Bankiet w Hotelu Calisia   Bankiet w Hotelu Calisia  —
  Dwa obiady (11 i 12 maja) + trzy bufety kawowe   Dwa obiady (11 i 12 maja) + trzy bufety kawowe Dwa obiady (11 i 12 maja) + trzy bufety kawowe

 

Istnieje możliwość wybrania pokoju 1-osobowego za dodatkową opłatą 70 PLN.

 

Opłata dla  osób towarzyszących i Członków Komitetu Naukowego wynosi 400 PLN.

 

Opłatę konferencyjną należy wpłacać na konto:
Numer rachunku bankowego:
BZWBK 12 1090 2590 0000 0001 3228 1979

Krajowa Rada Sportu i Ratownictwa
ul. Szlachecka 4

62-800 Kalisz
NIP 6182151209 Regon 363858457
W tytule przelewu prosimy umieścić następujące informacje: Bezpieczeństwo i Ratownictwo 2017, imię i nazwisko uczestnika konferencji,  informację o rodzaju opłaty.

ADRES DO KORESPONDENCJI W SPRAWACH PŁATNOŚCI I FAKTUR

Iwona Michniewicz

biuro@krsir.pl

Komitet Naukowy

prof. dr hab. Tomasz Ambroziak

dr Agata Bornikowska

dr hab. Ryszard Chrobak

dr hab. Piotr Dela

prof. dr hab. Ireneusz Dziubek

dr hab. Mariusz Frączek

doc. dr Jan Frąszczak

dr Paweł Kamiński

prof. dr hab. Stefan Kowal

dr Andrzej Krzyszkowski

prof. dr hab. Witold Lidwa

prof. zw. Zbigniew Łukasik

dr Piotr Lizakowski

dr Anna Ludwiczak

dr Piotr Makar

dr Iwona Michniewicz

dr Romuald Michniewicz

dr Pęczak – Graczyk

prof. dr hab. Ewa Płaczek

prof. zw. Wiesław Siwiński

dr Dariusz Skalski

dr Barbara Waade

doc. dr. Beata Wenerska

dr Iwona Michniewicz – przewodnicząca

Członkowie:

mgr Wiesław Jaszczur

dr Paweł Kamiński

dr Anna Ludwiczak

mgr Damiana Łada

dr Romuald Michniewicz

Terminy:

 1. Nadesłanie pliku (wersja elektroniczna nie przekraczająca 10 Mb) do 12 lutego 2017 r.
 2. Przesłanie wszystkich informacji w formie elektronicznej (tytułu plakatu, danych autorów z afiliacją, streszczenia, kontekstu, metodologii, danych i wyników, wniosków, bibliografii) do12 lutego 2017 r.
 3. Przesłanie oryginałów oświadczeń o współautorstwie i o przeniesieniu praw autorskich (dla każdego z autorów osobno) do 26 lutego 2017 r. na wskazany poniżej adres:

Krajowa Rada Sportu i Ratownictwa

Szlachecka 4, 62-800 Kalisz

 1. Plakaty zostaną wydrukowane, po pozytywnej opinii recenzentów.
 2. Wniesienie pełnej opłaty konferencyjnej do dnia 19 lutego 2017 r.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA PLAKATU

 

Uwagi ogólne

Prosimy o zapoznanie się z załączonymi informacjami i wskazówkami.

Sesja plakatowa odbywać się będzie przez cały czas trwania Konferencji, w formie prezentacji prac w holu przed salą obrad.

Autor lub autorzy powinni służyć objaśnieniami zainteresowanym uczestnikom. Często autorzy przygotowują pomniejszoną do formatu A4 kopię plakatu (może być czarno-biała) do rozdawania zainteresowanym osobom.

Na plakacie można też umieścić swój adres mailowy, aby zainteresowani mogli zwracać się bezpośrednio do autora z prośbą o kopię elektroniczną (PDF). Innym sposobem na podtrzymywanie kontaktu z osobami zainteresowanymi plakatem jest wywieszenie obok plakatu kartki i długopisu z prośbą o to, aby osoby chcące dostać kopię plakatu wpisywały swoje adresy mailowe.

Jeśli Państwo będą mieli takie życzenie, możemy zamieścić Państwa plakaty na stronie internetowej konferencji do pobrania przez zainteresowanych. Wymaga to jednak podpisania stosownych oświadczeń dotyczących praw autorskich. Jeśli będzie zainteresowanie wśród autorów, informacja na ten temat pojawi się na stronie internetowej.

Wystawa powiązana będzie z konkursem na najlepszy plakat Konferencji. Każda praca będzie miała numer a uczestnicy otrzymają karty do głosowania. Każdy będzie mógł oddać głos wyłącznie na jedną pracę). Zwycięzca otrzyma dyplom oraz nagrodę.

Wskazówki techniczne

Rozmiary plakatu nie powinny przekraczać formatu A0 (najlepsze jest ustawienie pionowe):

 • wysokość – 118,9 cm,
 • szerokość – 84,1 cm

Stojaki będą miały rozmiar 100 cm (szerokość) na 250 cm (wysokość).

Zazwyczaj osoby oglądające plakat będą czytać go z odległości ok. 1 m. Tekst powinien być napisany czcionką o rozmiarze co najmniej 20 pkt, nagłówki – co najmniej 36 pkt, tytuł plakatu − optymalnie 180 pkt (5 cm). Nie należy używać ozdobnych czcionek, które utrudniają czytanie. Dobrym testem na wielkość czcionek jest wydrukowanie plakatu w formacie A4 – wszystkie napisy powinny być łatwo czytelne.

Cel plakatu naukowego

Plakat ma zachęcić do dyskusji pomiędzy osobami go prezentującymi a słuchaczami. Badania wykazały, że najlepszy jest odbiór plakatów, które zawierają zarówno elementy graficzne (ilustracje, schematy, wykresy, zdjęcia), jak i tekst.

Treść plakatu powinna być zwięzła, ale wystarczająca do zrozumienia prezentowanego materiału bez konieczności dodatkowych wyjaśnień ze strony autora. Plakat ma ułatwić dyskusję z uczestnikami sesji plakatowej. Ogólna zasada przy przygotowaniu plakatu naukowego to „im mniej, tym lepiej”. Warto korzystać z wypunktowań i krótkich równoważników zdań oraz dbać o przejrzystą organizację prezentowanego materiału. Informacje szczegółowe można uzupełnić w trakcie dyskusji.

Sugestie

Dobry plakat naukowy przedstawia informacje w sposób obrazowy.

Plakat powinien być widoczny i czytelny z odległości 1 m.

Warto używać elementów graficznych – linii, ciekawych kształtów, tekstur i skal – które pomogą oglądającym w odpowiedniej kolejności zapoznawać się z poszczególnymi częściami plakatu.

Struktura plakatu

 • Plakat naukowy powinien składać się z następujących części:
 • Tytuł plakatu i autorzy (oraz ich afiliacje)
 • KRÓTKIE streszczenie
 • Kontekst
 • Metodologia
 • Dane i wyniki
 • Wnioski
 • Bibliografia (nie więcej niż trzy pozycje)
 • Podziękowania (opcjonalnie)

Nagłówki poszczególnych części powinny odnosić się do ich treści. Musi być jasne, w jakiej kolejności należy te części czytać – można to zasugerować umieszczając na plakacie widoczne cyfry, litery lub strzałki.

Wykresy, schematy i tabele są kluczową częścią plakatu naukowego. Proste, zrozumiałe elementy graficzne są najlepszym sposobem, żeby przedstawić zależności między prezentowanymi danymi. Każda ilustracja powinna być opatrzona podpisem, a pod wykresem należy umieścić legendę.

Zamieszczone wnioski mają ułatwić uczestnikom sesji plakatowej skupienie się na głównych wynikach, powinny być sformułowane zwięźle i zachęcać do nieformalnej dyskusji.

Tło nie powinno być jaskrawe.

Dodatkowe wskazówki:

http://www.ncsu.edu/project/posters/NewSite/index.html

Na tej podstronie znajdują się zaś przykłady plakatów:

http://www.ncsu.edu/project/posters/NewSite/ExamplePosters.html

Prezentacja i podpowiedzi w kwestii tworzenia plakatów na konferencje:

http://slideplayer.pl/slide/412984/

W razie pytań prosimy o kontakt z Przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego:

Dr. Iwoną Michniewicz pod adresem: biuro@krsir.pl lub tel. 781 71 71 71

Nadesłane artykuły po spełnieniu określonych warunków opublikowane zostaną w monografii.

Formatka dla autorów (pobierz)

Warunkiem publikacji jest:

 1. Nadesłanie zgłoszenia (formularza rejestracyjnego) do 12 lutego 2017 r.
 2. Przesłanie pełnych tekstów referatów (w formie elektronicznej – zgodnie z formatką wydawnictwa – min. 8 stron) do12 lutego 2017 r.
 3. Przesłanie oryginałów oświadczeń o współautorstwie i o przeniesieniu praw autorskich (dla każdego z autorów osobno) do  26 lutego 2017 r. na wskazany poniżej adres:

Krajowa Rada Sportu i Ratownictwa

ul. Szlachecka 4, 62-800 Kalisz

 1. Wniesienie opłaty za konferencję do dnia 19 lutego 2017 r.

 

Opłaty za publikację:

 • uczestnicy konferencji  – pierwszy artykuł w ramach konferencji, każdy następny100 PLN
 • koszt publikacji referatu (bez udziału) wynosi 150 PLN

Referaty w zależności od tematyki i oceny naukowej przez recenzentów, będą zakwalifikowane do publikacji w terminie 4 tygodni po nadesłaniu pełnej wersji referatu.
Egzemplarz  monografii z opublikowanymi artykułami zostanie przekazany autorom w czasie konferencji.

Istnieje możliwość zamówienia dodatkowych egzemplarzy – koszt jednego egzemplarza 30 PLN.
Opłatę konferencyjną należy wpłacać na numer rachunku bankowego[1]:
Numer BZWBK 12 1090 2590 0000 0001 3228 1979

Krajowa Rada Sportu i Ratownictwa
ul. Szlachecka 4

62-800 Kalisz
NIP 6182151209 Regon 363858457
W tytule przelewu prosimy umieścić następujące informacje: Bezpieczeństwo i Ratownictwo 2017, imię i nazwisko pierwszego autora –  publikacja 1, imię i nazwisko pierwszego autora – publikacja 2  itd.

[1] Dotyczy wyłącznie osób nie uczestniczących w Konferencji lub zgłaszających dodatkowe artykuły do opublikowania


Możliwe jest opublikowanie nadesłanych prac,

po spełnieniu wymogów poszczególnych Redakcji,

w następujących periodykach naukowych

z listy czasopism punktowanych MNiSW 2015 (z dnia 23 grudnia 2015 r.)


 

bezpiecznestwo pracy nauka i praktyka

 

 

 

 

 1. Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka (7 pkt)

Informacje dla autorów:

 

security dimensions international and national studies

 

 

 

 1. Security Dimensions. International & National Studies (7 pkt)

Informacje dla autorów:

 

 1. Kultura Bezpieczeństwa. Nauka-Praktyka-Refleksje (6 pkt)

Informacje dla autorów:

 

 1. Security, Economy & Law (5 pkt)

Informacje dla autorów:

rocznik bezpieczenstwa miedzynarodowego

 

 

 

 1. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego (8 pkt)

Informacje dla autorów: