I Studenckie Dni Medyczne w PWSZ

I Studenckie Dni Medyczne w PWSZ

Wyjątkową konferencję naukową zorganizowali studenci Wydziału Medycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu. I Studenckie Dni Medyczne miały miejsce 17 i 18 listopada w Collegium Medicum uczelni.

Konferencję zorganizowali studenci, przy współudziale władz wydziału medycznego. Na ich zaproszenie do Kalisza przyjechał m. in. prof. Witold Zatoński – światowej sławy epidemiolog i ekspert zdrowia publicznego, który wygłosił inauguracyjny wykład pod tytułem ,,Przedwczesna umieralność w Polace na tle danych świata”. Po wyjątkowej inauguracji, kolejni prelegenci nie mieli łatwego zadania, ale wszyscy spisali się doskonale i poszczególne wykłady cieszyły sie ogromnym zainteresowaniem wśród studentów i naukowców kaliskiej uczelni. Poruszana tematyka była dość szeroka – zaproszeni goście przedstawiali m. in. ,,Nowe możliwości diagnostyki obrazowej w onkologii” (dr. Ewa Wierzchosławska), ,,Wirtualną kolonoskopię TK, jej zalety i wady” (dr Sylwester Nykiel), czy ,,Rolę PET w diagnostyce” (dr hab. Witold Cholewiński). Wśród prelegentów znaleźli się również: prof. Dariusz Samulak, dr Małgorzata Bogucka, mgr Tomasz Skrzypczyński, mgr Bartosz Bielan, prof. Ewa Ziółkowska, dr. Michał Brzozowski, dr hab. Magdalena Chrościńska – Krawczyk, prof. Michał Wojtalik, dr Joanna Śliwka, dr hab. Piotr Wilczek czy i dr Krzysztof Kucharczyk.

Konferencję zorganizowało studenckie koło naukowe ElektroNowa, kaliska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, Polski Bank Komórek Macierzystych FamCord Gropu oraz Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej.