II Seminarium Uczelnianego Koła Naukowego „Żyjesz w środowisku”

W dniu 12 grudnia odbyło się II Seminarium Uczelnianego Koła Naukowego „Żyjesz w środowisku”, działającego przy kierunku Inżynieria Środowiska. Swoją obecnością uświetnili spotkanie: Pan Rektor prof. zw. dr inż. Jan Chajda oraz Pan Kanclerz mgr Kazimierz Matusiak.

Na Seminarium zostały przedstawione prezentacje propagujące szeroko pojmowaną ochronę środowiska. Wygłoszone zostały dwa referaty pracowników kierunku Inżynieria Środowiska.

Dr inż. Bogdan Derbiszewski przedstawił pracę pt: Warunki cieplno-higieniczne w kościołach, natomiast mgr inż. Zygmunt Kaźmierczak referat pt: Skutki zmian stężenia związków azotu w ściekach surowych na pracę oczyszczalni w Ostrowie Wielkopolskim. Ponadto wygłoszono kilkanaście referatów studentów Koła Naukowego.