II Śniadanie Akademickie – spotkanie z lokalnymi mediami

Nowe kierunki studiów, umiędzynarodowienie uczelni, współpraca z  firmami branży spożywczej i lotniczej, a także powiększanie zbiorów biblioteki uczelnianej były głównymi tematami II Śniadania Akademickiego, czyli spotkania władz Państwowej Wyższej  Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu z przedstawicielami mediów.
Rektor uczelni, prof. Magdalena Pisarska- Krawczyk poinformowała o zgodzie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na otwarcie dwóch kierunków: technologia żywności i żywienie człowieka – studia licencjackie oraz fizjoterapia – jednolite studia magisterskie.
Nasze starania o rozszerzenie oferty edukacyjnej wprost wynikają z zapotrzebowania rynku pracy – powiedziała prof. Magdalena Pisarska- Krawczyk, rektor PWSZ w Kaliszu. – W południowej Wielkopolsce działa wiele czołowych firm branży spożywczej i to właśnie te firmy, z którymi zresztą ściśle współpracujemy, będą miejscem praktyk dla studentów technologii żywności i żywienia człowieka, a w przyszłości – mam taką nadzieję – miejscem pracy dla naszych absolwentów.
Podczas spotkania z mediami wskazano także na te sfery działania uczelni, które wzmacniają jej umiędzynarodowienie. Przypomniano, że uczelnia oferuje również studia międzynarodowe. Dzięki podpisanemu porozumieniu pomiędzy PWSZ  w Kaliszu a Instituto Politécnico de Bragança (Portugalia) kaliscy i portugalscy studenci mają możliwość uzyskania Double Diploma  – podwójnego dyplomu studiów licencjackich – macierzystej i partnerskiej uczelni. Uczelnia planuje szereg przedsięwzięć, które będą służyły  podniesieniu kompetencji językowych zarówno studentów, jak i uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Z kolei dla obcokrajowców wkrótce rozpoczną się kursy języka i kultury polskiej.
Kolejne nowe propozycje to: Gry uliczne, Debaty oksfordzkie, a dla studentów w każdym miesiącu prowadzone będą Poranki filozoficzne. Prorektor prof. Krzysztof Walczak omówił planowane zmiany w Bibliotece Uczelnianej. Powstaną m.in. nowe działy, obecnie gromadzony księgozbiór współczesny, wzbogacimy o historyczny tematycznie związany z naszymi kierunkami studiów, a w powstałej księgarence prowadzona będzie sprzedaż  publikacji naszego wydawnictwa.
Prof. Magdalena Pisarska Krawczyk zaprosiła dziennikarzy na otwarcie hali sportowej 8 września, gdzie zostanie rozegrany Turniej tenisa ziemnego o Puchar Rektora.
Kolejne III Śniadanie Akademickie – spotkanie władz uczelni z dziennikarzami – odbędzie się w ostatni piątek 29 września. Serdecznie zapraszamy.