III śniadanie

29.IX.2 017 r. odbyło się kolejne III Śniadanie Akademickie czyli spotkanie władz uczelni z przedstawicielami mediów. Rektor prof. Magdalena Pisarska Krawczyk poinformowała o wyborze kanclerza i przedstawiła mgr Aleksandrę Adamiak. Następnie wspomniała o nowej ofercie edukacyjnej PWSZ, bowiem od roku akademickiego 2017/18 prowadzone będą jednolite studia magisterskie ma kierunku fizjoterapia (Wydział Rehabilitacji i Sportu) i studia inżynierskie na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka (Wydział Politechniczny). O rozwoju uczelni świadczy także zainteresowanie kandydatów na studia, ponieważ w tym roku o 20%, w stosunku do roku ubiegłego, zwiększył się nabór studentów.

Rektor również zauważyła, że młodzi ludzie, przychodząc na studia,  powinni się dobrze czuć w Kaliszu, bo oprócz nauki muszą mieć gdzie spędzać wolny czas. I w tym mogą nam pomóc władze miasta.

Rektor zaprosiła na Inaugurację Roku Akademickiego, która w PWSZ nastąpi 16 października.