Inauguracja studiów podyplomowych

Inauguracja studiów podyplomowych

16 listopada 2019 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego odbyło się uroczyste powitanie słuchaczy studiów podyplomowych.

Zebranych powitała Prorektor ds. studenckich, kształcenia i współpracy z zagranicą – dr Tatiana Manasterska – prof. PWSZ,  wyrażając swoją radość z faktu wyboru przez słuchaczy  – kaliskiej PWSZ do kontynuowania nauki na studiach podyplomowych.

Pierwszy semestr zajęć w naszej Uczelni rozpoczęło niemal pięćdziesięciu słuchaczy dwóch kierunków studiów:

  • „ Kadry i płace w prawie i praktyce”
  • „ Kadry oraz BHP”

Studia podyplomowe są formą kształcenia skierowaną do osób, które chcą doskonalić już posiadane umiejętności i uaktualnić wiedzę w określonym obszarze. Jest to również propozycja dla tych, którzy chcą zdobyć nowe kwalifikacje i uprawnienia. Niejednokrotnie studia podyplomowe pozwalają uzyskać awans zawodowy.

Aby rozpocząć studia podyplomowe należy  legitymować się dyplomem ukończenia studiów wyższych  i posiadać tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub magistra.

Wydział Nauk Społecznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu studiów podyplomowych, które realizuje z zachowaniem:

  • najwyższej jakości kształcenia,
  • zapewnienia najlepszej kadry wykładowców i trenerów (praktyków) z określonych dziedzin,
  • dostosowania programów studiów do potrzeb rynku.

Program kształcenia realizowany jest w formie wykładów, ćwiczeń,  analiz przypadków, samokształcenia i konsultacji przedmiotowych. Ujmuje ponadto seminaria dyplomowe.

Wyrażamy przekonanie, że czas spędzony w naszej Uczelni,  pozostanie dla wszystkich słuchaczy, nie tylko czasem zdobywania wiedzy i dodatkowych umiejętności, ale i miłym wspomnieniem.

Spotkanie prowadziła dr Anna  Matuszewska – Uczelniany koordynator ds. organizacji studiów podyplomowych.