Inauguracja studiów podyplomowych w PWSZ

Inauguracja studiów podyplomowych w PWSZ

JM rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu – prof. Andrzej Wojtyła oraz prorektor uczelni ds. finansów i organizacji – dr Jan Frąszczak, a także uczelniany koordynator ds. organizacji studiów podyplomowych dr Anna Matuszewska zainaugurowali w minioną sobotę studia podyplomowe w kaliskiej uczelni.

W pierwszej kolejności zostały zainaugurowane studia podyplomowe Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych, który reprezentowała prodziekan – dr Anna Ludwiczak,  która kolejny już rok prowadzi zajęcia ze słuchaczami studiów podyplomowych Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw. Pierwszy semestr zajęć rozpoczęli słuchacze studiów: „Kadry i płace w prawie i praktyce”, „Kadry oraz BHP”, a także „Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw”.

– Studia podyplomowe są formą kształcenia skierowaną do osób, które chcą doskonalić już posiadane umiejętności i uaktualnić wiedzę w określonym obszarze – przyznaje dr Anna Matuszewska. – Jest to również propozycja dla tych, którzy chcą zdobyć nowe kwalifikacje i uprawnienia. Niejednokrotnie studia podyplomowe pozwalają uzyskać awans zawodowy. Aby rozpocząć studia podyplomowe należy legitymować się dyplomem ukończenia studiów wyższych  i posiadać tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub magistra.

Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu studiów podyplomowych, które realizuje z zachowaniem najwyższej jakości kształcenia, zapewnienia najlepszej kadry wykładowców i trenerów (praktyków) z określonych dziedzin, dostosowania programów studiów do potrzeb rynku. Program kształcenia realizowany jest w formie wykładów, ćwiczeń,  analiz przypadków, samokształcenia i konsultacji przedmiotowych. Ujmuje ponadto seminaria dyplomowe.

– Wyrażamy przekonanie, że czas spędzony w naszej Uczelni,  pozostanie dla wszystkich słuchaczy, nie tylko czasem zdobywania wiedzy i dodatkowych umiejętności, ale i miłym wspomnieniem – dodaje uczelniany koordynator ds. organizacji studiów podyplomowych.