UCZELNIANY KOORDYNATOR PROGRAMU ERASMUS+

dr Tatiana Manasterska (tmanasterska@wp.pl)

KOORDYNATORZY WYDZIAŁOWI:

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH

mgr Kamila Majewska (kamilamajewska@wp.pl. tel: 505073504)

WYDZIAŁ POLITECHNICZNY

dr inż. Maria Chojnacka (maria.chojnacka@wp.pl)

WYDZIAŁ REHABILITACJI I SPORTU

mgr Beata Madej Dziechciarow (b.madej@pwsz-kalisz.edu.pl)

WYDZIAŁ MEDYCZNY

dr n. med. Anita Balcerzak (balcerzak.a@onet.eu)