IV Śniadanie Akademickie – spotkanie władz uczelni z dziennikarzami

24.11 odbyło się kolejne IV Śniadanie Akademickie – spotkanie władz uczelni z przedstawicielami mediów.  Rektor prof. Magdalena Pisarska Krawczyk przedstawiła planowane na grudzień wydarzenia, czyli pierwszy wykład ,,Filozofia a codzienność” prof. Antoniego Szczucińskiego z cyklu Poranki Filozoficzne,  Międzywydziałowy  Turniej o Puchar Rektora PWSZ                         w Kaliszu w halowej piłce nożnej, Halowe Drużynowe Mistrzostwa Polski Młodzików w Tenisie, wykład otwarty prof. Mariana Szczerka ,,Biotrybologia” i koncerty.

JM Rektor dużo uwagi poświęciła obchodom Dni Fińskich. Odbywają się one w naszym mieście i w PWSZ ze względu na związki prezydenta , architekta niepodległości Finlandii marszałka Gustawa Marennheima z Kaliszem.

Rektor poinformowała także o ambitnych planach uczelni na lata 2018-20, m.in.: o utworzeniu klas akademickich oraz o projektach, np. rozwijanie kompetencji wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych dotyczących umiejętności komunikowania się, podniesienie kluczowych kompetencji poszukiwanych na rynku pracy wśród studentów Wydziału Politechnicznego czy  opracowanie i wdrożenie programu rozwojowego kierunku pielęgniarstwo na studiach I stopnia.

Dziennikarze szczególnie zainteresowali się tworzonym Centrum Symulacji Medycznej oraz propozycją studiów dualnych prowadzonych we współpracy uczelni z przedsiębiorstwami.

DSC_0026