Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości

aip

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu (AIP PWSZ w Kaliszu)  jest jednostką ogólnouczelnianą. Działania AIP ukierunkowane są  przede wszystkim na:

 • udzielanie pomocy studentom i pracownikom PWSZ w Kalisz w obszarze tworzenia, organizacji i prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
 • podnoszenie kompetencji studentów poprzez organizację szkoleń , warsztatów,
 • nawiązywanie współpracy między nauką i biznesem,
 • tworzenie korzystnych warunków dla rozwijania przedsiębiorczości środowiska akademickiego PWSZ w Kaliszu

AIP PWSZ w Kaliszu świadczy nieodpłatne usługi  dla studentów i pracowników PWSZ w Kaliszu w obszarach szeroko rozumianej przedsiębiorczości.

Nasze działania :

 • wsparcie doradcze w zakresie otwierania przez studentów i pracowników PWSZ w Kaliszu własnej działalności gospodarczej z obszarów: finansów, rachunkowości, zarządzania, marketingu, prawa gospodarczego,
 • pomoc w poszukiwaniu partnerów gospodarczych i pozyskiwaniu pierwszych kontaktów biznesowych,
 • pomoc w pozyskiwaniu informacji nt. funduszy na otwieranie i rozwój działalności gospodarczej z różnych źródeł tj. funduszy państwowych, samorządowych, UE, kredytów bankowych, pożyczek itp.,
 • organizacja dla studentów i pracowników PWSZ w Kaliszu spotkań z rządowymi, samorządowymi i pozarządowymi organizacjami, instytucjami oraz praktykami ze świata biznesu, polityki, nauki i gospodarki w celu wymiany informacji, wiedzy i doświadczeń,
 • podnoszenie kompetencji zawodowych studentów i pracowników PWSZ w Kaliszu  poprzez organizację szkoleń i warsztatów  w zakresie:
 • zasad tworzenia , prowadzenia i organizacji własnej firmy,
 • zasad prowadzenia negocjacji gospodarczych,
 • zasad autoprezentacji i sztuki przemawiania,
 • efektywnego zarzadzania czasem,
 • zasad sporządzania biznesplanów,
 • zasad prowadzenia rozliczeń podatkowych,
 • zasad i organizacji pracy biurowej itp.
 • pomoc organizacyjno-techniczna,
 • gromadzenie oraz udostępnianie literatury fachowej, broszur branżowych, folderów firm,   linków itp.,
 • pomoc w organizacji konferencji, seminariów, sympozjów, wykładów z zakresu przedsiębiorczości,
 • tworzenie warunków organizacyjnych sprzyjających rozwojowi karier studentów PWSZ w Kaliszu,
 • udostępnianie informacji w zakresie wolnych terenów i lokali dla celów prowadzenia działalności gospodarczej,
 • poszukiwanie możliwości i rozwiązań sprzyjających transferowi wiedzy ze środowiska akademickiego PWSZ w Kaliszu do gospodarki.

 

 

Potrzebujesz pomocy? wypełnij wniosek

1.Polska Rada Biznesu po raz 16 organizuje Program Kariera dla studentów i absolwentów polskich uczelni. W tym roku oferuje ponad 80 płatnych staży wakacyjnych w blisko 30 renomowanych polskich firmach. Polska Rada Biznesu, to jedna z najstarszych w kraju organizacji zrzeszająca właścicieli 
i szefów największych polskich przedsiębiorstw i firm międzynarodowych działających 
w Polsce w różnych sektorach gospodarki. Nieprzerwanie od 15 lat,  organizuje kolejne edycje płatnych staży. W jednym miejscu oferuje staże kilkudziesięciu firm, m.in. TVN, Adamedu, Pelionu, Bakallandu, Pressglassu, czy renomowanych kancelarii prawnych. 
W trakcie stażu, każdy uczestnik spędza jeden „dzień z Prezesem” – to wyjątkowa okazja bezpośredniej współpracy z właścicielami, prezesami, czy menedżerami najwyższego szczebla. Praktyki odbywają się w trakcie wakacji, więc nie kolidują z nauką. Są zawsze płatne – co najmniej 2,5 tys. złotych miesięcznie. Dzięki temu każdy uczestnik niezależnie od miejsca zamieszkania ma szansę utrzymać się w mieście, w którym organizowane są praktyki.

Do udziału w Programie Kariera zapraszamy studentów i studentki III, IV lub V roku, oraz absolwentów, którzy nie ukończyli 30. roku życia. Program zawiera ofertę dla różnego typu uczelni i kierunków studiów.

Program  Kariera to realny pomost między wiedzą nabywaną na uczelni a codzienną praktyką biznesu.

Pełna informacja i oferty firm dostępne są na stronie: www.programkariera.pl. Zachęcamy również do odwiedzenia profilu https://www.facebook.com/ProgramKariera/

 

 

2. Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości  zaprasza na szkolenie  dla NGO, które odbędzie się  w dniach 28-29 marca br. w siedzibie Fundacji Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości. Szkolenie „Akademia Stanowienia Dobrego Prawa” jest bezpłatne, a ponadto jego organizatorzy zapewniają zwrot kosztów i noclegu dla organizacji, które dojadą około 50 km do Kalisza celem udziału w szkoleniu.

Warsztaty będą miały interaktywny charakter i obejmą:

 1.    wprowadzenie do systemu stanowienia prawa
 2.     system konsultacji publicznych w procesie stanowienia prawa;
 3.     konsultacje publiczne w prawie krajowym i unijnym;
 4.     konflikt interesów i sposoby jego rozwiązywania;
 5.     skuteczne sposoby komunikacji z instytucjami publicznymi, błędy w komunikacji;
 6.     współpraca z innymi organizacjami i partnerami społecznymi;
 7.     programy współpracy ministerstw i samorządów lokalnych z organizacjami pozarządowymi;
 8.     studia przypadku.

Zapisy trwają do 26 marca, a szczegóły szkolenia dostępne są na stronie: http://www.inpris.pl/co-sie-dzieje-w-inpris/artykul/t/zapraszamy-na-szkolenie-akademii-stanowienia-dobrego-prawa-dla-organizacji-pozarzadowych-w-ka/

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach!

 

 

3. „Mikrodotacje na społeczne akcje!” – spotkania informacyjne

 

 

4.Regionalna Izba Gospodarcza w Kaliszu w partnerstwie z Europejską Grupą Doradczą organizuje  szkolenia:

 • Spedytor-logistyk
 • Pracownik ds. jakości
 • Pracownik telefonicznej i elektronicznej obsługi klienta

Do projektu zapraszamy chętnych:

–  osoby z Kalisza i okolic, które ukończyły 30 rok życia i poszukują pracy .

–  osoby bezrobotne lub bierne zawodowo.

Szkolenie trwa 20 dni. Uczestnik za udział w szkoleniu otrzyma wynagrodzenie w wysokości 797,00 zł netto.

Po ukończonym szkoleniu  dla 50% uczestników gwarantujemy 3-miesięczny płatny staż w jednej z kaliskich firm. Bardzo często pozytywnie odbyty staż wiąże się ze stałym zatrudnieniem.

Wszelkie zapytania proszę kierować  do mgr Małgorzaty Spychalskiej, tel. 666 636 400

a zgłoszenia należy kierować do biura RIG ul. Częstochowska 25, 62-800 Kalisz

Tel. 62 764 57 83, e-mail: rig@zeto.kalisz.pl

Zapraszamy do kontaktu.

Dyrektor Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości: Małgorzata Spychalska

Telefon: 666636400

Email: m.spychalska@pwsz.kalisz.pl

Dokumenty do pobrania