Kaliska PWSZ i Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego

Kaliska PWSZ i Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego

W Kielcach zakończyła się III Międzynarodowa Konferencja Naukowa w ramach XXV Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego. Konferencję współorganizowała kaliska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego.

Temat tegorocznej edycji to: UNUS PRO MULTIS. Państwa i organizacje międzynarodowe wobec wyzwań i zagrożeń bezpieczeństwa XXI wieku. Organizatorami konferencji były następujące podmioty naukowe:

Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, Wydziału Prawa, Administracji i Zarządzania, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Instytut Bezpieczeństwa i Spraw Międzynarodowych, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu, Baltic Defence College, Tartu (Estonia), Univerzita Mateja Bela / Matej Bel University (Słowacja) oraz Stowarzyszenie Instytut Promocji Regionu Świętokrzyskiego.

Konferencja miała na celu przeanalizowanie oraz omówienie wybranych, kluczowych koncepcji, procedur oraz działań, decydujących o funkcjonowaniu międzynarodowych systemów bezpieczeństwa militarnego i nie-militarnego. W toku prezentacji oraz dyskusji zostały przedstawione kierunki rozwoju koncepcji przeciwdziałania współczesnym zagrożeniom oraz mechanizmy i instrumenty zwalczania zagrożeń. Podjęta tematyka obejmowała również problematykę: kierowania i dowodzenia działaniami militarnymi, współczesnych form organizacyjnych odpowiedzialnych za zwalczanie zagrożeń, stosowanych środków i metod obronnych. Dyskusje prowadzone wokół ww. problemów analizowały zarówno instytucjonalny, jak i funkcjonalno-operacyjny wymiar międzynarodowej współpracy na rzecz bezpieczeństwa. Uczestnicy konferencji poszukiwali odpowiedzi na pytanie, czy współczesne państwa i organizacje międzynarodowe dysponują odpowiednimi instrumentami do mierzenia się ze współczesnymi zagrożeniami bezpieczeństwa militarnego i niemilitarnego.

Kaliską uczelnię reprezentowali: prorektor doc. dr Jan Frąszczak, który dokonał otwarcia konferencji w imieniu JM Rektora, Dziekan Wydziału dr Beata Wenerska, prodziekan dr Paweł Kamiński oraz kadra naukowo-dydaktyczna Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu.

Wykłady naukowców kaliskiej uczelni:

Prof. dr hab. Andrzej Polak, PWSZ w Kaliszu – Dowodzenie i kierowanie siłami zbrojnymi w Polsce – ujęcie retrospektywne

Prof. dr hab. inż. Jarosław Wołejszo, PWSZ w Kaliszu – Wojska Lądowe w działaniach bojowych – wymagania operacyjne, koncepcje i trendy przyszłości.

Prof. dr hab. inż. Jan Posobiec, PWSZ w Kaliszu – Świadomość sytuacyjna w Systemie Kierowania i Dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP.

Prof. nadzw.  dr hab. inż. Tomasz Rubaj, PWSZ w Kaliszu – Połączone wsparcie ogniowe – wymagania operacyjne, koncepcje i trendy przyszłości.

Prof. nadzw.  dr hab. inż. Marek Kubiński, PWSZ w Kaliszu – Diagnoza stanu zagrożeń dla bezpieczeństwa militarnego i niemilitarnego najbliższych lat.

Prof. nadzw. dr hab. Ireneusz Teodor Dziubek, PWSZ w Kaliszu – Redefiniowanie wyposażenia formacji specjalnych na przykładzie patentowych poszukiwań PWSZ w Kaliszu

Dr Waldemar Scheffs, PWSZ w Kaliszu – Środowisko walki elektronicznej.

Dr Konrad Malasiewicz, PWSZ w Kaliszu – Teoria walki zbrojnej próba systematyzacji (promocja książki).

Dr Bogumiła Pawlaczyk, PWSZ w Kaliszu – Współczesne ruchy migracyjne- zagrożenie czy wyzwanie ?