Kaliska PWSZ z prawem doktoryzowania w kolejnej dyscyplinie!

Kaliska PWSZ z prawem doktoryzowania w kolejnej dyscyplinie!

Prawo nadawania stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie otrzymała Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu. Wcześniej otrzymała takie prawo w dziedzinie nauk medycznych w dyscyplinie nauk o zdrowiu.

We wrześniu ub. roku Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów odmówiła przyznania Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu prawa do nadawania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie. Miesiąc później rektor kaliskiej uczelni, prof. Andrzej Wojtyła odwołał się od tej decyzji i wnioskował o ponowne rozpatrzenie. – Jednym z argumentów, podnoszonych przez Komisję, był brak opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej w zakresie  kształcenia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne – mówi prof. Wojtyła. – Składając wniosek nie dysponowaliśmy Uchwałą Polskiej Komisji Akredytacyjnej lecz jedynie raportem z wizytacji tejże Komisji i uznaliśmy iż proponowana ocena przez Komisję będzie brana pod uwagę. Uzupełniliśmy więc tę dokumentację, a dodatkowo przesłaliśmy opinię prawną Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu z dnia 23. maja 2019 roku, która jednoznacznie wskazuje, że brak oceny parametrycznej nie stanowi przeszkody by uczelnia posiadała uprawnienia do nadawania stopnia naukowego. Z takim przypadkiem mamy do czynienia w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu. Wskazaliśmy również, że mamy potencjał naukowy i zasługujemy na takie uprawnienia. Jak widać nasze odwołanie było skuteczne i dzisiaj możemy wspólnie świętować kolejny ogromny sukces uczelni. Przy okazji, chciałbym podziękować wszystkim zaangażowanych pracownikom i pogratulować im determinacji. Widać wyraźnie, że z taką kadrą naukową, dydaktyczną, kaliska PWSZ rozwija się i ma przed sobą świetlaną przyszłość.

Kaliska uczelnia jest jedyną w Polsce Państwową Wyższą Szkołą Zawodową, która posiada prawo nadawania stopnia naukowego doktora w dwóch dyscyplinach. W maju ub. roku otrzymała prawo nadawania stopnia doktora nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne.