Terminarz rekrutacji 2019/2020

Terminarz rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne (pierwszego stopnia, jednolite magisterskie oraz drugiego stopnia):

REKRUTACJA DODATKOWA na wszystkie kierunki (uzupełniająca):

  • rejestracja on-line:  do 25 września 2019 r.
  • składanie kompletu dokumentów: do 25 września 2019 r.
  • Testy kompetencyjne: 26 września 2019 r.  – dotyczy kandydatów na studia II stopnia na kierunki: obronność państwa  oraz zarządzanie i dowodzenie (w zależności od ukończonego kierunku studiów I stopnia)
  • ogłoszenie wyników: 27 września 2019 r.

Terminarz rekrutacji (wraz z dokładnymi godzinami rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów) dostępny jest również na koncie kandydata w Systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów.