Terminarz rekrutacji 2019/2020

Terminarz rekrutacji na studia stacjonarne (pierwszego stopnia, jednolite magisterskie oraz drugiego stopnia):

  • rejestracja on-line: od 01 czerwca 2019 r. do 30 sierpnia 2019 r.
  • składanie kompletu dokumentów: do 30 sierpnia 2019 r.
  • Testy kompetencyjne: 03 września 2019 r.  – dotyczy kandydatów na studia II stopnia na kierunki: obronność państwa  oraz zarządzanie i dowodzenie (w zależności od ukończonego kierunku studiów I stopnia)
  • ogłoszenie wyników: 06 września 2019 r.

 

Terminarz rekrutacji na studia niestacjonarne (pierwszego stopnia, pomostowe, jednolite magisterskie oraz drugiego stopnia):

  • rejestracja on-line: od 01 czerwca 2019 r. do 13 września 2019 r.
  • składanie kompletu dokumentów: do 13 września 2019 r.
  • Testy kompetencyjne: 17 września 2019 r.  – dotyczy kandydatów na studia II stopnia na kierunki: obronność państwa  oraz zarządzanie i dowodzenie (w zależności od ukończonego kierunku studiów I stopnia)
  • ogłoszenie wyników: 20 września 2019 r.

 

Terminarz rekrutacji (wraz z dokładnymi godzinami rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów) dostępny jest również na koncie kandydata w Systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów.