Wszystkie kierunki

Studia magisterskie 2 letnie drugiego stopnia

Kryterium przyjęć:

Ocena z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia.
Kandydatów, którzy ukończyli studia I stopnia spoza kierunków: bezpieczeństwo wewnętrzne, obronność państwa, zarządzanie i dowodzenie obowiązuje poddanie się testowi kompetencji z zakresu bezpieczeństwa państwa.

Studia licencjackie 3 letnie pierwszego stopnia

  Konkurs świadectw:

 • matematyka
 • geografia lub historia
 • język polski
 • jeden język obcy nowożytny

Studia inżynierskie, 3,5 letnie pierwszego stopnia

  Konkurs świadectw:

 • matematyka
 • fizyka lub chemia
 • język polski
 • jeden język obcy nowożytny

Studia licencjackie 3 letnie pierwszego stopnia

  Konkurs świadectw:

 • biologia
 • fizyka lub chemia
 • język polski
 • jeden język obcy nowożytny

Studia licencjackie, 3 letnie pierwszego stopnia

  Konkurs świadectw:

 • biologia
 • fizyka
 • język polski
 • jeden język obcy nowożytny

Studia inżynierskie, 3,5 letnie pierwszego stopnia

  Konkurs świadectw:

 • matematyka
 • fizyka lub chemia
 • język polski
 • jeden język obcy nowożytny

Studia licencjackie, 3 letnie pierwszego stopnia

  Konkurs świadectw:

 • biologia
 • fizyka
 • język polski
 • jeden język obcy nowożytny

Studia jednolite magisterskie, 5 letnie drugiego stopnia

  Konkurs świadectw:

 • biologia
 • fizyka lub chemia
 • język polski
 • jeden język obcy nowożytny

Studia inżynierskie, 3,5 letnie pierwszego stopnia

  Konkurs świadectw:

 • matematyka
 • fizyka lub chemia
 • język polski
 • jeden język obcy nowożytny

Studia inżynierskie, 3,5 letnie pierwszego stopnia

  Konkurs świadectw:

 • matematyka
 • fizyka lub chemia
 • język polski
 • jeden język obcy nowożytny

Studia magisterskie, 2 letnie lub 1,5 roczne drugiego stopnia

  Kryterium:

 • ocena z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia

Studia licencjackie, 3 letnie pierwszego stopnia

  Konkurs świadectw:

 • biologia
 • chemia
 • język polski
 • jeden język obcy nowożytny

          Kierunek  KOSMETOLOGIA*   Informacje ogólne: Typ studiów: drugiego stopnia, magisterskie Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Czas trwania: 4 semestry  (2 lata) Praktyka zawodowa: …….   kryteria: ocena z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia   adres: ul. Kaszubska 13, 62-800 Kalisz (Wydział Medyczny)   * kierunek zostanie uruchomiony po nadaniu przez Ministra Nauki i […]

Studia inżynierskie, 3,5 letnie pierwszego stopnia

  Konkurs świadectw:

 • matematyka
 • fizyka lub chemia
 • język polski
 • jeden język obcy nowożytny

Studia magisterskie, 2 letnie drugiego stopnia

  Kryterium:

 • ocena z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia

Studia inżynierskie, 3,5 letnie pierwszego stopnia

  Konkurs świadectw:

 • matematyka
 • fizyka lub chemia
 • język polski
 • jeden język obcy nowożytny

Studia magisterskie, 2 letnie drugiego stopnia

  Kryteria

 • ocena z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia

Studia licencjackie, 3 lub 3,5 letnie pierwszego stopnia

  Konkurs świadectw:

 • biologia
 • chemia
 • język polski
 • jeden język obcy nowożytny

Studia magisterskie, 2 letnie drugiego stopnia

  Kryterium

 • ocena z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia

Studia pomostowe, 2-3 semestralne

  Kryteria

 • j. polski
 • j. obcy nowożytny,
 • biologia,
 • chemia,
 • ocena z egzaminu dyplomowego ze szkoły medycznej

Studia licencjackie, 3 letnie pierwszego stopnia

  Konkurs świadectw:

 • biologia
 • chemia
 • język polski
 • jeden język obcy nowożytny

Studia licencjackie, 3 lub 3,5 letnie pierwszego stopnia

  Konkurs świadectw:

 • biologia
 • chemia
 • język polski
 • jeden język obcy nowożytny

Studia magisterskie drugiego stopnia

Kryterium przyjęć:

Ocena z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku położnictwo

Studia pomostowe, 2 semestralne

  Kryteria

 • j. polski
 • j. obcy nowożytny,
 • biologia,
 • chemia,
 • ocena z egzaminu dyplomowego ze szkoły medycznej

Studia licencjackie, 3 letnie pierwszego stopnia

  Konkurs świadectw:

 • biologia
 • chemia
 • język polski
 • jeden język obcy nowożytny

Studia inżynierskie, 3,5 letnie pierwszego stopnia

  Konkurs świadectw:

 • matematyka
 • fizyka lub chemia
 • język polski
 • jeden język obcy nowożytny

Studia licencjackie, 3 letnie pierwszego stopnia

  Konkurs świadectw:

 • biologia
 • fizyka lub chemia
 • język polski
 • jeden język obcy nowożytny

Studia magisterskie, 2 letnie drugiego stopnia

  Kryterium:

 • ocena z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia

Studia licencjackie, 3 letnie pierwszego stopnia

  Konkurs świadectw:

 • matematyka
 • geografia lub historia
 • język polski
 • jeden język obcy nowożytny

Studia licencjackie, 3 letnie pierwszego stopnia, prowadzone w języku angielskim.

  Konkurs świadectw:

 • matematyka
 • geografia lub historia
 • język polski
 • język angielski

Studia magisterskie, 2 letnie drugiego stopnia

  Kryteria

 • ocena z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia

Studia magisterskie 2 letnie drugiego stopnia

Kryterium rekrutacji:

Ocena z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia w zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu