Kataster i nieruchomości

Kataster i nieruchomości

W ramach współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu i Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu Wydział Zarządzania kaliskiej PWSZ zaprosił słuchaczy na kolejny wykład otwarty.

Dr inż. Olgierd Kempa z UP we Wrocławiu mówił o katastrze jako źródle danych o nieruchomościach, a dr Sławomir Palicki z UE w Poznaniu zapoznał słuchaczy z tematem współzależności na rynku nieruchomości.

Spotkanie odbyło się w sali „zielonej” Collegium Novum