Kierunki

Wszystkie Jednolite studia magisterskie Pomostowe Wydział Medyczno-Społeczno-Techniczny Wydział Rehabilitacji i Sportu Drugiego stopnia Wydział Politechniczny Podyplomowe Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych Wydział Medyczny Pierwszego stopnia Stacjonarne Niestacjonarne

KOSMETOLOGIA*

          Kierunek  KOSMETOLOGIA*   Informacje ogólne: Typ studiów: drugiego stopnia, magisterskie Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Czas trwania: 4 semestry  (2 lata) Praktyka zawodowa: …….   kryteria: ocena z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia   adres: ul. Kaszubska 13, 62-800 Kalisz (Wydział Medyczny)   * kierunek zostanie uruchomiony po nadaniu przez Ministra Nauki i […]

DIETETYKA*

Informacje ogólne: Typ studiów: pierwszego stopnia, licencjackie Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Czas trwania: 6 semestrów  (3 lata) Praktyka zawodowa: 18,5  tygodnia   konkurs świadectw: biologia fizyka lub chemia język polski jeden język obcy nowożytny   adres: ul. Kaszubska 13, 62-800 Kalisz (Wydział Rehabilitacji i Sportu) * kierunek zostanie uruchomiony po nadaniu przez Ministra Nauki […]

Zarządzanie* wydział we Wrześni

Studia licencjackie, 3 letnie pierwszego stopnia

  Konkurs świadectw:

 • matematyka
 • geografia lub historia
 • język polski
 • jeden język obcy nowożytny

Położnictwo – studia pomostowe

Studia pomostowe, 2 semestralne

  Kryteria

 • j. polski
 • j. obcy nowożytny,
 • biologia,
 • chemia,
 • ocena z egzaminu dyplomowego ze szkoły medycznej

Pielęgniarstwo – studia pomostowe

Studia pomostowe, 2-3 semestralne

  Kryteria

 • j. polski
 • j. obcy nowożytny,
 • biologia,
 • chemia,
 • ocena z egzaminu dyplomowego ze szkoły medycznej

Fizjoterapia nowość

Studia jednolite magisterskie, 5 letnie drugiego stopnia

  Konkurs świadectw:

 • biologia
 • fizyka lub chemia
 • język polski
 • jeden język obcy nowożytny

Pielęgniarstwo wydział we Wrześni

Studia licencjackie, 3 letnie pierwszego stopnia

  Konkurs świadectw:

 • biologia
 • chemia
 • język polski
 • jeden język obcy nowożytny

Ubezpieczenia społeczne

Studia podyplomowe, 2 semestralne

  Kryteria

 • dyplom ukończenia studiów wyższych

Gerontologia i opieka nad ludźmi starszymi

Studia podyplomowe, 2 semestralne

  Kryteria

 • dyplom ukończenia studiów wyższych

Mechanika i budowa maszyn – wydział we Wrześni

Studia inżynierskie, 3,5 letnie pierwszego stopnia

  Konkurs świadectw:

 • matematyka
 • fizyka lub chemia
 • język polski
 • jeden język obcy nowożytny
Strona 1 z 512345