Budownictwo

Studia inżynierskie, 3,5 letnie pierwszego stopnia

    Konkurs świadectw:
  • matematyka
  • fizyka lub chemia
  • język polski
  • jeden język obcy nowożytny

CZAS TRWANIA:
3,5 roku / 7 semestrów

Adres

ul. Poznańska 201-205, Kalisz   Zobacz mapę

Studia na kierunku budownictwo umożliwiają zdobycie wszechstronnego wykształcenia na poziomie inżynierskim. Absolwent kierunku posiada wiedzę ogólną, obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu budownictwa, metod projektowania konstrukcji budowlanych oraz zarządzania procesami inwestycyjnymi w budownictwie. Dodatkowo, program rozbudowany jest o zagadnienia projektowania budynków o niskim zapotrzebowaniu na energię, wykorzystaniu energii odnawialnej i ocenie energetycznej budynków. Studia na kierunku budownictwo mają za zadanie przygotowanie kadry inżynierskiej pracującej w projektowaniu, doradztwie, wykonawstwie, nadzorze oraz eksploatacji obiektów budowlanych.

Student zdobywa wiedzę z zakresu: wykonawstwa obiektów budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i komunikacyjnego; projektowania podstawowych obiektów i elementów budowlanych; technologii i organizacji budownictwa; wytwarzania, doboru i stosowania materiałów budowlanych; kierowania zespołem i firmą budowlaną; wykorzystania technik komputerowych i nowoczesnych technologii w praktyce inżynierskiej.

Absolwent jest przygotowany do projektowania budynków pod względem ochrony cieplnej, konstrukcyjnej, podstaw projektowania systemów HVAC oraz posiada wiedzę z zakresu kierunków pokrewnych: inżynierii środowiska, inżynierii sanitarnej, mechaniki. Posiada umiejętność doboru technologii oraz projektowania podstawowych systemów konstrukcyjnych stosowanych w budownictwie.

Wykorzystując umiejętności posługiwania się programami i technikami informatycznymi, absolwent potrafi sporządzić dokumentację projektową oraz rozwiązywać problemy z zakresu projektowania konstrukcji, izolacyjności termicznej i charakterystyki energetycznej budynków, doboru systemów zaopatrzenia w energię, w tym odnawialnych źródeł energii.

Możliwości zatrudnienia

Studia na tej specjalności przygotowują do podjęcia pracy w szeroko rozumianym budownictwie. Absolwent będzie mógł pracować jako pomocnik konstruktora w pracowni projektowej, sprawować funkcje zawodowe w wykonawstwie, gospodarce komunalnej, gospodarce i inżynierii wodnej, administracji i zarządzie nieruchomości oraz służbach nadzoru budowlanego. Posiadając szeroką wiedzę merytoryczną oraz znając podstawowe akty prawne i normy z zakresu budownictwa, będzie mógł pracować jako urzędnik w administracji państwowej.

Wybrane przedmioty z programu studiów

Budownictwo ogólne, prawo budowlane, podstawy energetyczne budynków, wytrzymałość materiałów, materiały budowlane z technologią betonu, mechanika budowli, mechanika gruntów i fundamentowanie, konstrukcje drewniane, konstrukcje metalowe, konstrukcje betonowe, budownictwo komunikacyjne, fizyka budowli, hydraulika i hydrologia, technologia robót budowlanych, organizacja produkcji budowlanej, kierowanie procesem inwestycyjnym, ekonomika budownictwa i kosztorysowanie, architektura i urbanistyka, bezpieczeństwo pożarowe budynków, ochrona cieplna budynków i zapotrzebowanie ciepła, systemy grzewcze, niekonwencjonalne źródła energii, materiały i technologie w budownictwie energooszczędnym, systemy  wentylacyjne i klimatyzacyjne, instalacje wewnętrzne, termomodernizacja i audyt energetyczny, komputerowe wspomaganie projektowania i eksploatacji, jakość środowiska wewnętrznego, budownictwo zrównoważone, ochrona przed hałasem, matematyka, fizyka, grafika inżynierska z geometrią wykreślną, chemia budowlana, komputerowe wspomaganie konstrukcji CAD, geologia inżynierska, geodezja.

Kontakt

Biuro Rekrutacji
ul. Nowy Świat 4a, 62-800 Kalisz
Collegium Novum pok. 004

tel. 62 76 79 520

e-mail: rekrutacja@pwsz.kalisz.pl

Godz. otwarcia: pon-pt 8:00 - 15:30

ZAREJESTRUJ SIĘ