Gerontologia i opieka nad ludźmi starszymi

Studia podyplomowe, 2 semestralne

    Kryteria
  • dyplom ukończenia studiów wyższych

CZAS TRWANIA:
1 rok / dwa semestry

Adres

ul. Kaszubska 13, 62-800 Kalisz   Zobacz mapę

Studia podyplomowe Gerontologia i opieka nad ludźmi starszymi skierowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe (co najmniej licencjackie), pragnących zaangażować się w opiekę nad ludźmi starszymi (pielęgniarek, terapeutów zajęciowych, psychologów, socjologów, promotorów zdrowia, opiekunów medycznych) oraz nieformalnych opiekunów pragnących pogłębić swoją wiedzę w dziedzinie gerontologii.

 

Celem studiów jest poszerzenie wiedzy z zakresu sprawowania opieki nad ludźmi w wieku podeszłym w warunkach instytucjonalnych jak i domowych.

 

Program studiów obejmuje 1210 godzin (60 punktów ECTS) dydaktycznych, z czego 280 realizowanych jest w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim, a 930 w ramach samokształcenia.

 

Studia trwają 2 semestry, w formie zjazdów sobotnio – niedzielnych.

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie wszystkich zajęć, stosownie do wymogów przewidzianych w programie studiów oraz napisanie i obrona pracy dyplomowej.

 

Po ukończeniu studiów podyplomowych „Gerontologia i opieka nad ludźmi starszymi” słuchacze otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu.

 

Warunkiem rozpoczęcia Studiów jest zgłoszenie się odpowiedniej liczby uczestników.

Kontakt

Biuro Rekrutacji
ul. Nowy Świat 4a, 62-800 Kalisz
Collegium Novum pok. 004

tel. 62 76 79 520

e-mail: rekrutacja@pwsz.kalisz.pl

Godz. otwarcia: pon-pt 8:00 - 15:30

ZAREJESTRUJ SIĘ