Informatyka

Studia inżynierskie, 3,5 letnie pierwszego stopnia

    Konkurs świadectw:
  • matematyka
  • fizyka lub chemia
  • język polski
  • jeden język obcy nowożytny

CZAS TRWANIA:
3,5 roku / 7 semestrów

Adres

ul. Poznańska 201-205, 62-800 Kalisz   Zobacz mapę

Informatyka jest to, bez wątpienia, zawód przyszłości. Na specjalistów z dziedziny IT praca czeka nie tylko na rynku lokalnym, lecz w całej Polsce, Unii Europejskiej i na świecie.

Informacje ogólne

Technologie informacyjne (ang. information technologies, IT) odgrywają współcześnie bardzo ważną rolę w gospodarce i życiu społecznym większości krajów na świecie, ogromna zaś liczba instytucji, firm i osób prywatnych – stosuje je w różnych obszarach swojej działalności. Z tego względu istnieje duże zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowaną kadrę specjalizującą się w dziedzinie IT. Studia inżynierskie kierunku informatyka (http://informatyka.pwsz.kalisz.pl) stanowią zatem odpowiedź na realne potrzeby współczesnego rynku pracy i społeczeństwa opartego na wiedzy (ang. knowledge-based society). Celem tych studiów jest przekazanie uczestnikom możliwie wszechstronnego wykształcenia praktycznego z dziedziny IT, dopasowanego do wymagań pracodawców, a jednocześnie umożliwiającego późniejsze kontynuowanie edukacji w ramach studiów drugiego stopnia. Projekt studiów zakłada, że ich absolwent posiada wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu takich działów informatyki, jak: architektura komputerów, sieci komputerowe, systemy operacyjne, algorytmika, języki i metody programowania, inżynieria oprogramowania, bazy danych, technologie internetowe, grafika komputerowa i techniki multimedialne, modelowanie i symulacja komputerowa, sztuczna inteligencja, bezpieczeństwo i ochrona danych. W programie uwzględniono także najnowsze trendy w dziedzinie IT, takie jak: wirtualizacja systemów i usług, programowanie urządzeń przenośnych, testowanie oprogramowania oraz systemy zarządzania treścią (CMS). Oprócz silnej i wszechstronnej oferty przedmiotów kierunkowych, program kształcenia przewiduje również: wielosemestralny kurs języka angielskiego – podstawowego oraz specjalistycznego z dziedziny informatyki i telekomunikacji, zestaw przedmiotów wybieralnych z zakresu nauk humanistycznych, a także moduł poświęcony indywidualnej przedsiębiorczości. Zainteresowane osoby mogą dodatkowo rozwijać swoją wiedzę i umiejętności praktyczne w ramach studenckiego koła naukowego informatyki.

Program kształcenia jest zgodny z Krajowymi Ramami Kwalifikacji (KRK), a podczas jego przygotowywania wykorzystano wzorce edukacyjne stosowane w Wielkiej Brytanii oraz wyniki konsultacji z pracodawcami prowadzącymi działalność gospodarczą w regionie kalisko-ostrowskim.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent kierunku informatyka może podjąć zatrudnienie na wielu stanowiskach związanych z dziedziną IT, między innymi jako: projektant i programista systemów informatycznych, specjalista od ich wdrażania, utrzymania i serwisowania, webmaster, menadżer projektu, administrator systemów, serwerów i sieci komputerowych, konsultant lub sprzedawca technologii i usług informatycznych. Absolwent może znaleźć pracę w różnych podmiotach, na przykład: przedsiębiorstwach wytwarzających, adaptujących i utrzymujących systemy informatyczne, firmach zajmujących się wdrażaniem infrastruktury komputerowej (sprzętu i oprogramowania) oraz wszelkich instytucjach i organizacjach stosujących technologie IT (bankach, firmach ubezpieczeniowych, produkcyjnych, usługowych i handlowych, placówkach edukacyjnych, urzędach administracji publicznej itp.). Co ważne, podczas studiów absolwent jest również przygotowywany do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Uzyskane wykształcenie specjalistyczne oraz kompetencje z zakresu języka angielskiego umożliwiają absolwentom mobilność zawodową i podjęcie pracy nie tylko w kraju, lecz również za granicą.

Infrastruktura dydaktyczna

Do dyspozycji naszych studentów są: serwery dydaktyczne, specjalistyczne pracownie komputerowe (między innymi laboratorium programowania, baz danych, sieci komputerowych), sieć komputerowa z szybkim łączem internetowym (przewodowa oraz WiFi), platforma nauczania zdalnego e‑learning, bogaty zestaw oprogramowania udostępnianego bezpłatnie w ramach licencji Microsoft DreamSpark, literatura informatyczna – w formie książek papierowych i elektronicznych (systemy NASBI oraz ibuk), system obsługi studiów USOSWeb.

Wybrane przedmioty z programu studiów

Przedmioty obowiązkowe: wstęp do informatyki, podstawy programowania, algorytmy i struktury danych, programowanie obiektowe, architektura komputerów, inżynieria oprogramowania, systemy operacyjne, systemy wbudowane, sieci komputerowe, programowanie serwisów internetowych, bazy danych, grafika komputerowa, sztuczna inteligencja, projektowanie oprogramowania, bezpieczeństwo i ochrona danych, zarządzanie projektem informatycznym, projekt zespołowy, język angielski (4 semestry), problemy społeczne i zawodowe informatyki, przedsiębiorczość indywidualna.

Przedmioty wybieralne: administrowanie systemami operacyjnymi, wirtualizacja systemów i usług, modelowanie i symulacje komputerowe, metody numeryczne, sieciowe i rozproszone bazy danych, hurtownie i eksploracja danych, zaawansowane programowanie aplikacji internetowych, programowanie urządzeń przenośnych, programowanie w języku VBA, automatyzacja testów aplikacji internetowych, multimedia, projektowanie sieci komputerowych, systemy zarządzania treścią, zarządzanie usługami internetowymi, praktyka zawodowa, zadanie inżynierskie, praca dyplomowa, elementy prawa, etyka zawodowa.

Nowości

Ponieważ dziedzina IT zmienia się bardzo dynamicznie, począwszy od roku akademickiego 2015/2016 oferowane są nowe wybieralne przedmioty specjalistyczne: automatyzacja testów aplikacji internetowych oraz systemy zarządzania treścią.

Praktyka zawodowa

Celem praktyki zawodowej jest zdobycie przez studenta wiedzy i praktycznych umiejętności zawodowych wymaganych w pracy na określonym stanowisku informatycznym. Oprócz tego służy ona uzyskaniu przez studenta kompetencji społecznych związanych z działaniem przedsiębiorstwa, jego strukturą i odpowiedzialnością pracownika w rzeczywistym środowisku zawodowym. Praktykant zdobywa doświadczenie w naturalnym dla informatyka środowisku pracy: firmie, przedsiębiorstwie, podmiocie publicznym lub prywatnym – podlegając regulaminowi pracy i wykonując powierzone zadania. Zalecane jest, aby zakres merytoryczny praktyki zawodowej był powiązany tematycznie z pracą dyplomową studenta. Katedra Informatyki współpracuje, między innymi, z następującymi firmami i organizacjami: AMG Solutions Sp. z o.o., ARKomp Systemy Komputerowe, DGCS S.A., dGCS.NET Sp. z o.o., Kalkomp, Klaster Informatyczny Południowej Wielkopolski, Netland Computers, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe JEMAR Sp. z o.o., Transition Technologies, ULISSES Sp. z o.o.