Kadry i płace w prawie i praktyce

Kadry i płace w prawie i praktyce

Studia podyplomowe, 2 semestralne

    Kryteria
  • dyplom ukończenia studiów wyższych

CZAS TRWANIA:
1 rok / 2 semestry

Celem studiów jest przekazanie specjalistycznej wiedzy połączonej z praktycznymi umiejętnościami z zakresu prawa pracy, wynagrodzeń, rozliczania świadczeń pracowniczych, dokumentacji kadrowej, podatkowej i ZUS.

Program obejmuje pełen zakres wiadomości niezbędnych do wykonywania funkcji  kadrowych, kadrowo-płacowych i rozliczeniowych, przygotowując absolwenta do wypełnienia w sposób kompetentny zadań w tematyce objętej studiami. Słuchacze studiów nabędą szereg umiejętności niezbędnych do oceny i analizy zjawisk i procesów zachodzących w procesie kadrowym. Szczególne znaczenie ma tu nabycie praktycznej umiejętności z zakresu płac i ubezpieczeń społecznych.

Program studiów obejmuje 190 godzin zajęć realizowanych w trakcie dwóch semestrów. Podczas zajęć słuchacze zapoznają się przede wszystkim z praktyką procesu kadrowego oraz konkretnymi rozwiązaniami i rozstrzygnięciami prawnymi w zakresie prawa pracy, czasu pracy, płac, nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, zasiłków i ubezpieczeń społecznych, podatków itd. Blisko 60% zajęć to forma praktyczna, którą prowadzą wybitni specjaliści, właściciele biur rachunkowych. Pomysłem autorskim jest tzw. symulacyjne biuro rachunkowe, gdzie słuchacze w drugim semestrze mogą przećwiczyć zdobytą wiedzę.

Studia skierowane są do osób z wykształceniem wyższym (w tym licencjackie) przygotowujących się do podjęcia pracy w działach kadrowo-płacowych oraz do tych, którzy chcą wykorzystać nabyte umiejętności do prowadzenia własnej firmy.

Studia trwają dwa semestry (200 h). Zajęcia odbywają się  w systemie weekendowym  w siedzibie PWSZ w Kaliszu oraz TWP w Poznaniu.

 

Kryteria przyjęcia:

  • słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich.
  • o przyjęciu decyduje kolejność składania dokumentów.
  • uruchomienie kierunku uzależnione jest od liczby zgłoszeń.

Kontakt

Biuro Rekrutacji
ul. Nowy Świat 4a, 62-800 Kalisz
Collegium Novum pok. 004

tel. 62 76 79 520

e-mail: rekrutacja@pwsz.kalisz.pl

Godz. otwarcia: pon-pt 8:00 - 15:30

ZAREJESTRUJ SIĘ