Kosmetologia

Studia licencjackie, 3 letnie pierwszego stopnia

    Konkurs świadectw:
  • biologia
  • chemia
  • język polski
  • jeden język obcy nowożytny

CZAS TRWANIA:
3 lata / 6 semestrów

Kosmetologia jest interdyscyplinarną dziedziną medycyny zajmującą się szeroko pojętą profilaktyką, mającą na celu opóźnianie oznak starzenia się. Jest to nauka związana z higieną życia i odżywiania. Jako dział dermatologii kosmetologia obejmuje również leczenie i pielęgnowanie skóry. Kosmetologia zajmuje się także składem preparatów kosmetycznych, ich właściwościami oraz wpływem na skórę człowieka. Obejmuje przede wszystkim zapobieganie oznakom starzenia, wspomaga zachowanie jak najdłużej sprawności życiowej, stara się więc spełniać oczekiwania współczesnych ludzi. W tym celu wykorzystuje zabiegi lecznicze, także w profilaktyce i terapii zmian skórnych.  Studia pozwalają zdobyć wiedzę z zakresu nauk o zdrowiu, w tym  szczegółową z zakresu kosmetologii według europejskich standardów.

Absolwenci kierunku kosmetologia są przygotowani do dokonywania wyboru rodzajów działań kosmetycznych, stosowania kosmetyków zgodnie z postawioną diagnozą, wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających. Potrafią odpowiednio dbać o skórę zmienioną chorobowo, współpracując z lekarzami dermatologami. Zdobywając umiejętności terapeutyczne, umieją zorganizować i prowadzić własny gabinet kosmetyczny lub ośrodek odnowy biologicznej. Pełnią funkcje doradcze i lecznicze. Absolwenci kierunku kosmetologia posiadają szeroki zasób wiedzy z zakresu technologii form kosmetyków, ich poszczególnych składników oraz właściwości pielęgnujących, upiększających i leczniczych. Są także przygotowani do pracy w laboratoriach badawczo-rozwojowych. Posługują się językiem obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz operują specjalistycznym słownictwem z zakresu nauk o zdrowiu.

Możliwości zatrudnienia

Absolwenci kierunku kosmetologia znajdują zatrudnienie w: gabinetach kosmetycznych, ośrodkach i gabinetach odnowy biologicznej, laboratoriach badawczo-rozwojowych, centrach rehabilitacyjno-wypoczynkowych, firmach kosmetycznych i farmaceutycznych. Mogą zajmować stanowiska doradcze oraz kierownicze w jednostkach związanych z promocją i ochroną zdrowia i urody. Potrafią założyć oraz prowadzić własną działalność gospodarczą, a także prowadzić działania marketingowe na rzecz rozwoju firmy.

Wybrane przedmioty z programu studiów

Kosmetologia pielęgnacyjna, kosmetologia upiększająca, kosmetologia lecznicza, chemia kosmetyczna, receptura kosmetyczna, dermatologia, technologia formy kosmetyku, sensoryka i środki zapachowe, specjalistyczna aparatura w kosmetyce, chemia ogólna, biologia z genetyką, histologia, elementy botaniki w kosmetologii, biofizyka, anatomia, fizjologia i patofizjologia, mikrobiologia, naturalne tworzywa w kosmetologii, aromaterapia, podstawy ziołolecznictwa, surowce naturalne w kosmetyce, rehabilitacja, podstawy nauki o żywności i żywieniu, estetyka, kształtowanie sylwetki i postawy ciała, składniki roślinne w suplementach diety, wellness – budowanie równowagi psychofizycznej, nutrikosmetyki.