Kosmetologia medyczna z elementami kosmetologi estetycznej

Kosmetologia medyczna z elemetami kosmetologii estetycznej

Studia podyplomowe, 2 semestralne

    Kryteria
  • dyplom ukończenia studiów wyższych

CZAS TRWANIA:
1 rok / 2 semestry

Adres

ul. Kaszubska 13, Kalisz   Zobacz mapę

Studia skierowane są do wszystkich osób, które pragną podwyższać kwalifikacje zawodowe oraz zdobywać nowe umiejętności, a także pogłębiać wiedzę z zakresu kosmetologii medycznej oraz kosmetologii estetycznej.

 

Kompetencje i korzyści:

Po zakończeniu studiów słuchacz będzie potrafił właściwie dobrać, zaplanować i przeprowadzić najczęściej wykonywane zabiegi w gabinetach kosmetycznych z uwzględnieniem zabiegów kosmetologii estetycznej. Ponadto absolwent będzie posiadał szeroką wiedzę z zakresu kosmetologii medycznej oraz medycyny estetycznej.

Czas trwania:

2 semestry

Forma:

2 dniowe zjazdy (sobota, niedziela) 240 godzin zajęć dydaktycznych, realizowanych w formie interaktywnych wykładów oraz ćwiczeń .

Miejsce:

Wydział Medyczny, Collegium Medium, ul. Kaszubska 13

Przeznaczenie:

studia adresowane są głównie do absolwentów kierunków medycznych i pokrewnych: kosmetologów, pielęgniarek, fizjoterapeutów oraz absolwentów innych kierunków studiów posiadających dodatkowo wykształcenie techniczne kosmetyczne,

Warunki uzyskania dyplomu i ukończenia studiów podyplomowych:

Uczestnictwo w zajęciach i ich zaliczenie (wykłady i ćwiczenia). Studia kończą się egzaminem dyplomowym.

Kryteria przyjęcia:

  • słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich.
  • o przyjęciu decyduje kolejność składania dokumentów.
  • uruchomienie kierunku uzależnione jest od liczby zgłoszeń.

Kontakt

Biuro Rekrutacji
ul. Nowy Świat 4a, 62-800 Kalisz
Collegium Novum pok. 004

tel. 62 76 79 520

e-mail: rekrutacja@pwsz.kalisz.pl

Godz. otwarcia: pon-pt 8:00 - 15:30

ZAREJESTRUJ SIĘ