Mechanika i budowa maszyn

Studia magisterskie, 2 letnie drugiego stopnia

    Kryterium:
  • ocena z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia

CZAS TRWANIA:
2 lata / 4 semestry

Adres

ul. Poznańska 201-205, Kalisz   Zobacz mapę

Studia drugiego stopnia na kierunku mechanika i budowa maszyn przeznaczone są dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunków technicznych.

W ramach studiów drugiego stopnia studenci kształcą się w zakresie metrologii wielkości geometrycznych (wymiary, błędy kształtu i położenia) oraz stereometrii powierzchni, a także systemów zarządzania jakością.

Rozwój procesów produkcyjnych powoduje konieczność stosowania automatyzacji nie tylko produkcji, ale również pomiarów parametrów procesów produkcyjnych. Konieczne staje się stosowanie systemów pomiarowych przeznaczonych do uzyskania informacji pomiarowej, jej przetworzenia, porównania, obliczeń i rejestracji wyników pomiarów. Współczesne systemy pomiarowe są niezbędne nie tylko dla zapewnienia prawidłowego sterowania przebiegiem danego procesu, ale również bezpieczeństwa jego obsługi.

Sukces przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych możliwy jest dzięki dobrze funkcjonującemu komputerowemu sterowaniu zarządzaniem jakością. Skuteczne konkurowanie w zakresie innowacyjności i kreatywności, wymaga uzyskania nowoczesnej wiedzy z inżynierii sterowania produkcją i zarządzania jakością. Możliwe jest wówczas osiąganie wymaganej jakości produktów czy usług. Warunkiem umacniania pozycji firmy na rynku jest posiadanie fachowców mogących wdrażać w przedsiębiorstwie systemy zarządzania jakością.

Zapotrzebowanie przedsiębiorstw regionu na specjalistów tych dziedzin było bodźcem do uruchomienia studiów drugiego stopnia na specjalności systemy pomiarowe i  zarządzanie jakością.

 

Specjalność SYSTEMY POMIAROWE I ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ

Istotą kształcenia studentów tej specjalności jest zapewnienie im wiedzy na temat konstrukcji przyrządów pomiarowych, specjalistycznych pomiarów z wykorzystaniem współrzędnościowej techniki pomiarowej oraz skanerów pomiarowych. Na absolwenta studiów drugiego stopnia tej specjalności nakłada się obowiązki rozwiązywania interdyscyplinarnych problemów technicznych oraz związanych z tym problemów organizacyjnych, w związku z czym w programie nauczania uwzględniono zagadnienia zintegrowanych systemów oraz technik organizatorskich zarządzania jakością. Programy nauczania obejmują ponadto między innymi zagadnienia dotyczące: nowoczesnych materiałów i ich doboru podczas projektowania konstrukcji, optymalizacji projektowania, modelowania wspomagającego projektowanie maszyn i elementów, zaawansowanych systemów wytwarzania oraz komputerowego wsparcia tego procesu.

Możliwości zatrudnienia

Absolwenci specjalności znajdą zatrudnienie w zakładach przemysłowych regionu (w tym zwłaszcza w przedsiębiorstwach skupionych w Wielkopolskim Klastrze Lotniczym), w ośrodkach badawczych, na stanowiskach konstrukcyjno-projektowych. Mogą prowadzić własną działalność, tak w sferze produkcyjnej, usługowej, jak i projektowej. Dla absolwentów możliwa jest także praca na stanowiskach menedżerskich, jako specjalisty do spraw eksploatacji i diagnostyki, rzeczoznawstwa, czy eksperta naukowo-technicznego.

Wybrane przedmioty z programu studiów

Konstrukcja przyrządów pomiarowych, projektowanie współrzędnościowej maszyny pomiarowej, specjalistyczne pomiary współrzędnościowe, skanery pomiarowe, zintegrowane systemy zarządzania jakością, logistyka produkcji, zaawansowane zagadnienia eksploatacji i diagnostyki maszyn, fizyka metali, dobór materiałów w projektowaniu, modelowanie wspomagające projektowanie maszyn, optymalizacja projektowania, przyrostowe techniki wytwarzania, systemy narzędziowe, komputerowe wspomaganie wytwarzania, mikro i nanotechnologia, techniki organizatorskie w zarządzaniu jakością.