Obronność państwa

Studia licencjackie, 3 letnie pierwszego stopnia

    Konkurs świadectw:
  • matematyka
  • geografia lub historia
  • język polski
  • jeden język obcy nowożytny

CZAS TRWANIA:
3 lata / 6 semestrów

Adres

ul. Nowy Świat 4a, Kalisz   Zobacz mapę

Kategorie

Kierunek studiów obronność państwa obejmuje obszar nauk społecznych, w zakresie nauk o zarządzaniu, o obronności, o bezpieczeństwie i nauk pokrewnych. W ramach studiów rozpatrywana jest problematyka obronności i struktur bezpieczeństwa państwa, w tym szczególnie system obronny państwa, polityka obronna, potencjał i zdolności obronne państwa, narodowe i sojusznicze założenia planowania i prowadzenia działań obronnych, procesy i sposoby organizacji obrony, zadania i funkcjonowanie sił zbrojnych, zadania obronne organów władzy samorządowej i państwowej, funkcjonowanie organów państwa w czasie pokoju, kryzysu (zagrożenia) i wojny, zadania podmiotów przemysłowych sektora obronnego.

Po zakończeniu studiów licencjackich (1 stopnia) istnieje możliwość kontynuowania kształcenia na studiach magisterskich (2 stopnia) na kierunku obronność państwa w PWSZ w Kaliszu.

 

Wybrane przedmioty z programu studiów

Strategia obronności państwa, Siły Zbrojne RP, podstawy teorii walki zbrojnej, logistyka w obronności, bezpieczeństwo publiczne, podstawy dowodzenia, historia wojskowości polskiej, edukacja obronna, podstawy dowodzenia, zarządzania i procedury podejmowania decyzji, podstawy budowy i użytkowania broni oraz amunicji, systemy informatyczne wspomagania dowodzenia i zarządzania kryzysowego.

 

Możliwości zatrudnienia

Kierunek stwarza możliwości własnego rozwoju, samodoskonalenia, podejmowania wyzwań zawodowych na różnych stanowiskach w zakresie realizacji zadań związanych z obronnością, zarządzaniem kryzysowym. Absolwent uzyska możliwość zatrudnienia w charakterze specjalisty, analityka i projektanta w zespołach występujących w jednostkach administracji samorządowej, państwowej oraz w organizacjach militarnych i pozamilitarnych, w podmiotach gospodarczych, instytucjach publicznych lub ośrodkach zarządzania kryzysowego na wszystkich poziomach władz samorządowych i państwowych, w siłach zbrojnych i instytucjach naukowych, przedsiębiorstwach przemysłu obronnego oraz organizacjach i instytucjach proobronnych.