Pielęgniarstwo - studia pomostowe

Studia pomostowe, 2-3 semestralne

    Kryteria
  • j. polski
  • j. obcy nowożytny,
  • biologia,
  • chemia,
  • ocena z egzaminu dyplomowego ze szkoły medycznej

CZAS TRWANIA:
2 lub 3 semestry (w zależności od ukończonej szkoły medycznej)

Adres

ul. Kaszubska 13, 62-800 Kalisz   Zobacz mapę

Studia pomostowe to studia adresowane do osób posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentami liceów medycznych oraz szkół policealnych/pomaturalnych kształcących w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza. Treści programowe oraz założone efekty kształcenia pozwalają studentowi uzyskać objęty standardem zakres kwalifikacji zawodowych.  Absolwenci studiów pomostowych mają możliwość kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia ( magisterskich ).

 Czas trwania studiów

Ilość realizowanych godzin uzależniona jest od rodzaju ukończonej szkoły medycznej

 

 

Rodzaj ukończonej szkoły

 

Czas trwania studiów

System

 

5 – letnie liceum medyczne

 

2 semestry
1150 godzin zajęć
A
 

2 – letnia medyczna szkoła zawodowa kształcąca w zawodzie pielęgniarki

 

3 semestry

2410 godzin zajęć

B
 

2,5 – letnia medyczna szkoła zawodowa kształcąca w zawodzie pielęgniarki

 

2 semestry
1984 godzin zajęć
C
 

3 – letnia medyczna szkoła zawodowa kształcąca w zawodzie pielęgniarki

 

2 semestry
660 godzin zajęć
D

Praktyka zawodowa

 Czas trwania oraz rodzaj praktyki zawodowej przewidzianej w toku studiów ustala się indywidualnie dla każdego studenta w oparciu o dotychczasowy przebieg pracy zawodowej oraz posiadane kwalifikacje dodatkowe, zgodnie z wytycznymi Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych.