Położnictwo - studia pomostowe

Studia pomostowe, 2 semestralne

    Kryteria
  • j. polski
  • j. obcy nowożytny,
  • biologia,
  • chemia,
  • ocena z egzaminu dyplomowego ze szkoły medycznej

CZAS TRWANIA:
1 rok / dwa semestry

Adres

ul. Kaszubska 13, 62-800 Kalisz   Zobacz mapę

Studia pomostowe przeznaczone są dla osób posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentami medycznych szkół zawodowych kształcących w zawodzie położnej.

Czas trwania studiów jest uzależniony od rodzaju ukończonej szkoły medycznej. Program studiów został tak opracowany, aby dawał możliwość uzupełnienia posiadanej wiedzy i umiejętności dla uzyskania tytułu licencjata położnictwa.

Absolwenci studiów pomostowych mają możliwość kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia i studiach podyplomowych uzupełniających na i uznawania kwalifikacji zawodowych w krajach Unii Europejskiej.

 

Wybrane przedmioty z programu studiów

Fizjologia, biochemia i biofizyka, embriologia i genetyka, patologia, pedagogika, psychologia, socjologia, prawo, zdrowie publiczne, filozofia i etyka zawodu położnej, podstawy opieki położniczej, promocja zdrowia, podstawowa opieka zdrowotna, dietetyka, badania fizykalne, badania naukowe w położnictwie, zakażenia szpitalne, techniki położnicze i prowadzenie porodu, położnictwo i opieka położnicza, ginekologia i opieka ginekologiczna, neonatologia i opieka neonatologiczna, pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne, psychiatria, anestezjologia i stany zagrożenia życia, rehabilitacja w położnictwie, neonatologii i ginekologii, podstawy ratownictwa medycznego.

 

Praktyka zawodowa

 

Przebieg praktyki zawodowej w toku studiów ustala się indywidualnie dla każdego studenta na podstawie stażu pracy, doświadczenia zawodowego oraz posiadanych kwalifikacji zgodnie z wytycznymi Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych.

Kierunek:  Położnictwo

Dedykowany dla położnych posiadających dyplom uzyskania tytułu zawodowego  położnej i prawo wykonywania zawodu położnej

 

Informacje ogólne:

Poziom studiów:                    pierwszego stopnia, licencjackie pomostowe, ścieżka B

Forma studiów:                     niestacjonarne

Czas trwania:            2 semestry ( 1 rok )

Praktyka zawodowa: czas trwania oraz rodzaj praktyki zawodowej ustala się indywidualnie dla każdego studenta po analizie przebiegu pracy zawodowej

Kwalifikacja:                        konkurs świadectw – j. polski, j. obcy nowożytny, biologia, chemia, ocena z egzaminu dyplomowego (Medyczne Studium Zawodowe) 

 

Zjazdy odbywają się 2-3 razy w miesiącu (piątek od 15.30, sobota i niedziela)