Psychodietetyka

Psychodietetyka

Studia podyplomowe, 2 semestralne

    Kryteria
  • dyplom ukończenia studiów wyższych

CZAS TRWANIA:
1 rok / 2 semestry

Adres

ul. Kaszubska 13, Kalisz   Zobacz mapę

Słuchacze podczas studiów zapoznają się z tematyką zachowań zdrowotnych, uwarunkowanych somatycznie i psychologicznie oraz metod wspomagania ich zmiany. Zdobędą najnowszą wiedzę dotyczącą przyczyny zaburzeń odżywiania i chorób związanych z niewłaściwym odżywianiem m.in. otyłości, cukrzycy, miażdżycy, niedokrwiennej choroby serca, anoreksji, bulimii i innych zaburzenia odżywiania. Poza wiedzą z zakresu medycyny i żywienia człowieka o chorobach dietozależnych i fizjologicznych aspektach zmiany zachowań zdrowotnych, słuchacze uzyskają teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu poznawczych, emocjonalnych i behawioralnych aspektów leczenia dietetycznego, ułatwiającą  skuteczną zmianę nawyków żywieniowych.  Uczestnicy zapoznają się z technikami  skutecznego oddziaływania na jednostki i grupy, aby wspomagać zmianę sposobu żywienia, motywować do leczenia dietetycznego oraz konstruować programy edukacyjne dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Czas trwania: 2 semestry

Forma: 2 dniowe zjazdy ( sobota, niedziela ) 240 godzin zajęć dydaktycznych, realizowanych w formie interaktywnych wykładów i warsztatów oraz ćwiczeń .

Miejsce: Wydział Medyczny, Collegium Medium, ul. Kaszubska 13

Przeznaczenie: studia adresowanie są do: dietetyków, technologów żywności, psychologów, psychoterapeutów, lekarzy, pielęgniarek, nauczycieli, pedagogów, trenerów fitness, kosmetologów.

Warunki uzyskania dyplomu i ukończenia studiów podyplomowych: uczestnictwo
w zajęciach i ich zaliczenie (wykłady i ćwiczenia). Uczestnictwo w seminariach dyplomowych i napisanie pracy oraz zdanie egzaminu dyplomowego.

 

Kryteria przyjęcia:

  • słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich.
  • o przyjęciu decyduje kolejność składania dokumentów.
  • uruchomienie kierunku uzależnione jest od liczby zgłoszeń.

Kontakt

Biuro Rekrutacji
ul. Nowy Świat 4a, 62-800 Kalisz
Collegium Novum pok. 004

tel. 62 76 79 520

e-mail: rekrutacja@pwsz.kalisz.pl

Godz. otwarcia: pon-pt 8:00 - 15:30

ZAREJESTRUJ SIĘ