Ubezpieczenia społeczne

ZUS_logo

Studia podyplomowe, 2 semestralne

    Kryteria
  • dyplom ukończenia studiów wyższych

CZAS TRWANIA:
1 rok / dwa semestry

Adres

ul. Nowy Świat 4a, 62-800 Kalisz   Zobacz mapę

Studia podyplomowe „UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE” należą do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych o profilu teoretyczno – praktycznym. Przedmiot zainteresowania ww. studiów umiejscowiony jest w obszarze utożsamianym z umiejętnością prawidłowego rozpoznawania zasad funkcjonowania systemu ubezpieczeń społecznych.

Studia umożliwiają zdobycie oraz zaktualizowanie wiedzy z zakresu najnowszych regulacji prawnych dotyczących zagadnień związanych z szeroko pojętymi ubezpieczeniami społecznymi, Pozwalają zdobyć/rozwinąć umiejętności i kompetencje niezbędne do wykonywania zadań służbowych przez pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Studia umożliwiają pozyskanie  praktycznych  umiejętności w zakresie wyliczania składek ubezpieczeniowych, obliczania wysokości rent i emerytur oraz wszelkich zobowiązań wobec ZUS wynikających z prowadzenia własnej działalności gospodarczej

Niezwykle istotnym jest uzyskanie kompetencji i umiejętności związanych z komunikacją interpersonalną, zarządzaniem czasem, pracą w zespole i obsługą klienta, które  pozwolą na usprawnienie pracy zawodowej oraz rozwinięcie umiejętności dobrej komunikacji oraz unikania i rozwiązywania konfliktów.

Kontakt

Biuro Rekrutacji
ul. Nowy Świat 4a, 62-800 Kalisz
Collegium Novum pok. 004

tel. 62 76 79 520

e-mail: rekrutacja@pwsz.kalisz.pl

Godz. otwarcia: pon-pt 8:00 - 15:30

ZAREJESTRUJ SIĘ