Zamówienia publiczne

bip

Studia podyplomowe, 2 semestralne

    Kryteria
  • dyplom ukończenia studiów wyższych

CZAS TRWANIA:
1 rok / 2 semestry

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pełnienia samodzielnych funkcji w procesie udzielania i uzyskiwania zamówień publicznych oraz przygotowanie do uruchomienia procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych. Celem studiów jest także zapoznanie pracowników administracji z aspektami prawnymi i organizacyjnymi procesu zamówień publicznych oraz przepisami dotyczącymi wydatkowania środków publicznych.
Słuchacze po ukończeniu studiów uzyskują wymagane kwalifikacje do pracy w służbie cywilnej, zwłaszcza osoby zatrudniane w administracji publicznej oraz osoby współpracujące z administracją przy realizacji zamówień publicznych. Absolwent studiów podyplomowych będzie dysponować wiedzą teoretyczną i praktyczną z zakresu zamówień publicznych oraz posiadać umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów z tego zakresu. W tematyce studiów znajdą się tzw. ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE  jako procedury unijne.

W ramach studiów uzyskają Państwo wiedze teoretyczną, ale przede wszystkim umiejętności praktyczne w sferze procedur w ramach zamówień publicznych. Doskonała kadra specjalistów zapewni, że zamówienia publiczne staną się Państwa mocną stroną na rynku pracy!

 

Studia trwają dwa semestry (200 h). Zajęcia odbywają się  w systemie weekendowym . Nabór prowadzony jest w Kaliszu i Poznaniu (TWP).

 

Kryteria przyjęcia:

  • słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich.
  • o przyjęciu decyduje kolejność składania dokumentów.

Kontakt

Biuro Rekrutacji
ul. Nowy Świat 4a, 62-800 Kalisz
Collegium Novum pok. 004

tel. 62 76 79 520

e-mail: rekrutacja@pwsz.kalisz.pl

Godz. otwarcia: pon-pt 8:00 - 15:30

ZAREJESTRUJ SIĘ